Nieuws Peer

Peter Smeets trekt Vlaamse BBB-lijst

Woensdag 28/2 Onafhankelijk gemeenteraadslid Peter Smeets gaat bij de komende parlementsverkiezingen de Vlaamse lijst van de nieuwe partij BoerBurgerBelangen (BBB) aanvoeren. Die mogelijkheid hield hij al open nadat eind augustus bekend was geworden dat hij voortaan in zee zou gaan met het van oorsprong Nederlandse politieke initiatief.  

Nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners in Bovenmeel

Dinsdag 27/2 Het stadsbestuur gaat in de komende lente in samenwerking met nieuwe huisvestingsmaatschappij Wonen in Limburg een nieuwe opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen inrichten in Bovenmeel, niet ver van de scholencampus. Dat is vanavond bekendgemaakt. Het gaat om een braakliggend bouwperceel, dat eigendom is van Wonen in Limburg. “Op het perceel komen een tiental kwalitatieve en verplaatsbare woonunits in een mooi verzorgde uitvoering. De opvang is tijdelijk, tot begin 2026. Na deze tijdelijke functie als opvanglocatie, zal Wonen in Limburg het perceel bebouwen," aldus burgemeester Steven Matheï.
De buurtbewoners van de nieuwe opvanglocatie werden persoonlijk op de hoogte gebracht. Ze ontvingen een brief en kregen een uitgebreide toelichting tijdens een infomoment in het huidige opvangcentrum, de voomalige VDAB-gebouwen aan de Noordervest. Na de toelichting met ruimte voor vragen en bezorgdheden konden ze ook kennismaken met de bewoners zelf.
“Die kennismaking is een belangrijke stap in de integratie in de buurt. Het merendeel van de huidige bewoners bestaat uit vrouwen en kinderen én is al goed en vlot geïntegreerd in de Peerse samenleving,” aldus de burgemeester.
Na een oproep van het Nationaal Crisiscentrum aan lokale besturen om crisishuisvesting voor Oekraïense vluchtelingen te voorzien, had het stadsbestuur twee jaar geleden de voormalige VDAB-gebouwen ingericht als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Dat complex krijgt vanaf september een nieuwe functie als secundaire school. 

LP Noord voor mensen met complexe problemen

Dinsdag 27/2 Morgen wordt in Palethe in Pelt het netwerk LP Noord voorgesteld, een nieuw lokaal partnerschap dat zich richt op de begeleiding van volwassenen met een complexe multiproblematiek. Het project kadert in de oproep ‘Lokale partnerschappen voor duurzame arbeidsmarktdeelname van mensen met complexe problemen’ die Europa WSE in 2023 lanceerde. De lokale besturen van Noord-Limburg dienden samen met VDAB en 4 andere partners een projectdossier in. Sinds 1 januari 2024 werkt dit unieke partnerschap aan het implementeren van een nieuw ondersteuningsaanbod in de regio dat moet leiden tot een versterkte participatie van kwetsbare personen in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend naar werk.
In de regio Noord-Limburg bevinden talloze werkzoekenden en niet-beroepsactieven zich in een kwetsbare positie. Ze hebben moeite om toegang te vinden tot reguliere trajectbegeleiding, hebben problemen op verschillende levensdomeinen of voelen zich niet volledig geïntegreerd in de samenleving. Deze doelgroep heeft vaak te maken met diverse obstakels die hun toegang tot de arbeidsmarkt belemmeren. Gedurende het proces van partnerschaps- en projectvorming hebben de deelnemende partners vanuit een gedeelde visie de behoeften geïdentificeerd waarop het partnerschap als een lerende entiteit wil inspelen. De deelnemers zullen op alle nodige levensdomeinen ondersteuning krijgen en waar nodig wordt ingezet op hulpcoördinatie. Die partners zijn Welzijnsregio Noord-Limburg, VDAB, Arktos, Groep INTRO, Integra en Solentra. Zij stellen een interdisciplinair team van trajectgezellen en psychologische hulpverleners ter beschikking.
De begeleiding verloopt zo dicht mogelijk bij de deelnemer (mobiel, aan huis) als antwoord op de grote mobiliteitsuitdaging in de regio. Gedurende het traject wordt er maximaal ingezet op het eigenaarschap en de krachten van de deelnemer die vandaag nog geen aansluiting vindt bij de reguliere hulp- en dienstverlening. De focus ligt op ‘empowerment’ zodat de deelnemer op termijn niet langer afhankelijk is van hulpverlening of veel sneller de stap durft te zetten wanneer het fout dreigt te gaan.
Aanmeldingen voor het partnerschap kunnen voorlopig via een formulier op de website van Welzijnsregio (www.welzijnsregio.be). Een Limburgse website is in opmaak en wordt binnenkort gelanceerd (www.lplimburg.be). De Europese Unie, de Vlaamse overheid, VDAB en de 8 lokale besturen (Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Oudsbergen, Peer en Pelt) financieren het project voor een periode van 6 jaar.

KF St.-Jozef klaar voor fanfarekampioenschap

KF St.-Jozef klaar voor fanfarekampioenschap

Dinsdag 27/2 Volgende week zaterdag 9 maart zal de Koninklijke Fanfare St.-Jozef uit Kleine-Brogel de muzikale strijd aangaan op het VLOF (VLAMO Open Fanfarekampioenschap) in Heist-op-den-Berg. In de afdeling uitmuntendheid staat ze tegenover acht andere getalenteerde fanfares, en de spanning stijgt na maanden van intensieve voorbereiding. Die omvatte talloze repetities en zelfs speciale repetitiedagen, waar de muzikanten zich volledig toelegden op het perfectioneren van hun uitvoering. Afgelopen zaterdag werd daar een bijzondere touch aan toegevoegd toen Kevin Houben, de componist van het verplichte werk "Ancient Tales", persoonlijk naar Kleine-Brogel kwam. Zijn deskundige begeleiding en laatste tips zullen ongetwijfeld bijdragen aan een indrukwekkende uitvoering van zijn compositie tijdens het kampioenschap.
Om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen organiseerde de fanfare zondag een try-out concert in samenwerking met de Koninklijke Fanfare St.-Jozefsgilde uit Mol-Sluis, die ook deelneemt aan het VLOF, in ere-afdeling. Het ontmoetingscentrum was gevuld met een enthousiast publiek, dat de muzikanten van beide verenigingen ondersteunde en aanmoedigde. Met een succesvolle try-out achter de rug staan de muzikanten van Kleine-Brogel nu te popelen om hun muzikale vaardigheden te tonen op het kampioenschap. De verwachtingen zijn hooggespannen, en de fanfare hoopt met trots terug te keren naar Kleine-Brogel na een succesvolle deelname aan deze gerespecteerde wedstrijd! (EB)

Noord-Limburgse koren op de brunch

Noord-Limburgse koren op de brunch

Maandag 26/2 Koor & Stem is als nationale vereniging hét aanspreekpunt voor koren en verenigt meer dan 1000 koren. Hun Limburgse afdeling organiseerde vandaag in zaal Den Drossaerd in Pelt een (informatieve) brunch voor de koren uit het noorden van Limburg. Maar liefst 17 koren stuurden een afvaardiging, waarvan zes uit Pelt (Amicula - Overdagkoor Daytime - Kiliana - Concinite - Zanggroep Just Music - Amabile), drie uit Oudsbergen (Gioia - Vrouwenpopkoor Singasong - Popkoor Medua), twee uit Lommel (Het Daghet - Sint Cecilia koor Lommel-centrum), twee uit Hamont-Achel (Zangkoor Noorderklanken - Zingende Senioren Hamont), aangevuld met Gemengd koor Bocanto (Bocholt), Feel Good (Beringen), Incantatio (Genk) en Vocals Peer.

Verkeerscontroles op twaalf locaties

Verkeerscontroles op twaalf locaties

Zaterdag 24/2 De voorbije week werden er door PZ Kempenland meerdere verkeersacties georganiseerd. Op 12 locaties in Peer, Hechtel-Eksel en Leopoldsburg werden dispositieven opgericht. "Tijdens twee van deze acties stonden inspecteurs van de arbeidsinspectie en de Vlaamse Belastingsdienst ons bij. Elf bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Er werden 4 PV’s opgesteld aangezien de wetgeving inzake het (voorlopig) rijbewijs niet werd nageleefd. Eén bestuurder, die reed tijdens zijn rijverbod, zag zijn voertuig getakeld worden. Tien voertuigen bleken niet meer geldig gekeurd. Er werden twee voertuigen geïntercepteerd waarvan de keuring zelfs meer dan 4 jaar verlopen was. Verder werden er enkele gerechtelijke PV’s opgesteld waaronder verboden wapenbezit en zwartwerk. De Vlaamse Belastingsdienst inde € 7390,07 aan achterstallige verkeersbelasting. Ten slotte zijn er 12 onmiddellijke inningen opgesteld voor diverse inbreuken op onder andere ladingzekering of gordeldracht".