Nieuws Peer

Hoe gezond is het verkeer in je straat?

Maandag 17/5 Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? Tel donderdag mee hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je straat passeren. Peer doet mee aan het burgerwetenschapsproject 'Straatvinken', een jaarlijks telmoment om na te gaan hoe gezond het verkeer is in onze straten. Tel donderdag één uurtje, van 17 tot 18 uur. Zo brengen we de verkeersleefbaarheid in Peer in beeld. Tel jij mee? Schrijf je dan in via www.straatvinken.be.

Het bloeit in de wegbermen

Het bloeit in de wegbermen

Zondag 16/5 Vandaag gezien langs het fietspad aan de Noordweg: het groeit en bloeit in de wegbermen! Klaprozen, fluitenkruid, rode klaver, vergeet-me-nietjes, smalle weegbree, madeliefjes, paardenbloemen... Beetje jammer dat al die bloemen vanaf 15 juli weer gemaaid zullen worden. (Josh Vandijck) 

Drie seniorenteams bij SV Breugel

Drie seniorenteams bij SV Breugel

Woensdag 12/5 SV Breugel start volgend seizoen met 3 seniorenteams in competitie. De voetbalclub uit Kleine-Brogel zal volgend seizoen geen U21-team meer inschrijven wegens voornamelijk de leeftijdsgrens van de meeste spelers van de huidige U21. Deze jongens worden dus ondergebracht bij de eerste ploeg of één van de reserventeams. Daarom wordt de trainersstaf volgend seizoen ook uitgebreid met Ronny Nijssen om samen met Jürgen Corstjens (T1), Maarten Jongeneelen (T2) en Guy Cortens (KT) de trainingen en wedstrijden van deze spelerskern in goede banen te leiden. Het bestuur is alvast enthousiast om samen met de trainersstaf en de spelers de vooropgestelde doelen te kunnen bereiken voor het seizoen 2021 - 2022.
Inkomende transfers: Joren Vrijsen (van KFC Hamont 99), Wouter Jongeneelen (van Sparta Lille), Jef Vrolix (vrij), Lieven Hendrix (van Sparta Lille), Jenthe Paesen (van Kaulille FC), Yani Jeunen (vrij).
 
Uitgaande transfers: Thomas Vandebroek (naar Peer SV), Lennert Diepvens (naar Peer SV), Marnick Vanelderen (naar Sp. Grote Brogel), Pieter Van Nerum (naar Achel VV), Jarno Verberne (naar Achel VV), Raf Theunissen (naar Achel VV), Pieter Bloemen (naar Achel VV), Robin Van Elsen (naar Achel VV).

Peer start met een lokaalmarkt

Woensdag 12/5 Iedereen heeft het deze week over de korte keten, en daar past de Lokaalmarkt goed in. Het stadsbestuur gaat die in het najaar lanceren.  Een Lokaalmarkt is euh… lokaal, omdat er producten verkocht worden die door plaatselijke producenten worden aangeboden. De afstand tussen producent en consument is dus kort en bijgevolg duurzaam en milieubewust.
Heb je interesse om mee te doen? Dan ben je welkom op de infovergadering op 20 mei om 20 uur in ’t Poorthuis. Ben je producent en wil je jouw producten verkopen op de Lokaalmarkt? Kom dan naar de producentenvergadering op 27 mei om 20 uur in ’t Poorthuis. Beide vergaderingen gaan door als de coronamaatregelen dat toelaten. Interesse? Stuur dan een mailtje naar info[!]peer.be, dan word je op de hoogte gehouden. Meer info: www.lokaalmarkt.be.

Reddingsoperatie voor de knoflookpad

Reddingsoperatie voor de knoflookpad

Dinsdag 11/5 In het brongebied van de Dommel, Bolisserbeek en Zwarte Beek werkt Natuurpunt aan een reddingsoperatie voor de knoflookpad. Hiervan leeft in België nog maar een beperkt aantal dieren op twee locaties in Limburg. Om de soort te redden zijn poelen aangelegd, houtkanten aangeplant en een naaldhoutplantage omgevormd naar heide. De herstelwerken worden ondersteund door de Europese Commissie, het Agentschap Natuur en Bos en de gemeenten Peer en Hechtel.
De knoflookpad (foto) is een mystiek, zeer zeldzaam amfibie, dat gekenmerkt wordt door een gemarmerde rugtekening met een sterk wisselend patroon van bruingroene tot roodbruine vlekken en strepen. De pad dankt zijn naam aan zijn afweergedrag. Bij gevaar gaan ze hoog op hun poten staan, blazen ze zich op en laten ze een luid, gillend geluid horen. Bovendien scheiden ze ook nog een sterke knoflookgeur af. Zo proberen ze belagers op afstand te houden.
Tijdens de voortplantingsperiode - tussen half maart en half mei, met een piek tijdens de tweede helft van april - roepen de mannetjes vanop de vijverbodem. Omdat ze een zacht klokkend geluid onder water maken, is de roep enkel van dichtbij te horen. Een van nature voedselrijke, heldere, visvrije en niet te ondiepe waterpartij met een rijke onderwatervegetatie is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de larven.
Na de voortplanting verplaatsen de volwassen dieren zich naar hun landhabitat. Hieraan stelt de knoflookpad eveneens hoge eisen. Ze verkiezen zandige rivier- en beekduinen of heuvelruggen, stuifzandheuvels in heideterreinen, maar soms volstaan ook (asperge)akkers en tuinen. Zolang er maar een losse, mulle bodemstructuur aanwezig is. Knoflookpadden graven zich overdag (en in de winterperiode) helemaal in door middel van wroetende bewegingen met hun achterwerk en achterpoten. Een vlot ingraafbare bodem is dus een must. De verborgen levenswijze maakt het erg lastig om de soort op die momenten op te sporen. Geschikt water- en landbiotoop moeten bovendien samen aanwezig zijn, en dat is in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam geworden.
Om te verhinderen dat deze Rode Lijst-soort (opgenomen in de categorie ‘ernstig bedreigd’) uit Vlaanderen zou verdwijnen, werd eind 2016 het Soortenbeschermingsprogramma Knoflookpad (SBP) opgemaakt. Hierdoor zijn middelen vrijgemaakt om deze Europees beschermde soort een betere toekomst te garanderen. Na het succesvol heideherstel in 2012 breidde Natuurpunt de heide verder uit op de linkeroever van de Bolisserbeek. Hiervoor werd 7 hectare dennenplantage omgevormd naar natuurgebied met heide en duingrasland. Op de rechteroever worden de waardevolle inheemse bossen volledig behouden. Maar liefst 22 hectare aan landhabitat werd hersteld voor de knoflookpad.

Voor de waterbiotoop werden 6 nieuwe waterpartijen gerealiseerd en 1 verbeterd. Er zijn ook infoborden geplaatst. Na afronding en uitrastering van enkele poelen volgt een samenwerking met lokale landbouwers voor begrazing met runderen. Die kunnen helpen de kwetsbare biodiversiteit te behouden.
Van deze herstelmaatregelen profiteert niet enkel knoflookpad, maar ook andere Europees beschermde soorten als kamsalamander, gladde slang, grauwe klauwier, nachtzwaluw en boomleeuwerik. Bovendien trekt open zand tal van ongewervelden aan zoals mierenleeuw, zandloopkevers en wilde bijen en wespen. (Bron: Natuurpunt)

Daling van Peerse bevolking verwacht

Dinsdag 11/5 In het merendeel van de Vlaamse gemeenten wordt tussen 2020 en 2030 een groei van de bevolking verwacht. Maar de meeste gemeenten in Limburg zullen een matige of negatieve groei kennen, verwacht het Vlaamse statistiekbureau. In Peer zou de bevolking tegen 2030 gaan dalen met 0,2%, tot zowat 16.365 inwoners.