Nieuws Bocholt

Bijna 22% ingeënt

Bijna 22% ingeënt

Zaterdag 10/4 Tot gisteren hadden in Bocholt 2.340 van de 10.736 volwassen inwoners een eerste inenting gekregen met het vaccin tegen Covid-19. Dat is 21,8%. 

Opnieuw 12 sociale woningen in Dorperveld

Zaterdag 10/4 De sociale bouwmaatschappij Landwaarts gaat opnieuw 12 sociale koopwoningen bouwen op de verkaveling Dorperveld. Daar staan nu al gelijkaardige woningen in de steigers. De aanbesteding gebeurt op 5 mei.

Ondertussen, in het vaccinatiecentrum van Peer...

Ondertussen, in het vaccinatiecentrum van Peer...

Dinsdag 6/4 Deze week worden er in het vaccinatiecentrum van Peer 2.229 inwoners uit Peer, Hechtel-Eksel, Bocholt of Hamont-Achel gevaccineerd. Terwijl de 65-plussers nog volop gevaccineerd worden, krijgen ook al de mensen jonger dan 65 jaar met onderliggende gezondheidsproblemen hun uitnodiging.

OVAM laat vervuilde sites saneren

Zondag 4/4 Er zijn op verschillende plekken zwaar vervuilde industrieterreinen en stortplaatsen, ook in Limburg. En OVAM is die nu allemaal aan het opruimen. De afvalstoffenmaatschappij probeert die zwaar vervuilde te kopen voor een symbolische euro, en laat die dan op haar kosten saneren. Daarna verkoopt ze die terreinen opnieuw. Want het is uiteraard de bedoeling de gronden een nieuwe bestemming te geven, zeker omdat de ruimte alsmaar schaarser wordt in Vlaanderen.
OVAM heeft zo in Vlaanderen al 22 terreinen gekocht waarvan drie in Limburg. Jan Verheyen van OVAM: "Vooreerst de bekende site van de arseenfabriek in Bocholt, waar nu de aanbesteding loopt voor de sanering. Dan is er een oude stortplaats van een bedrijf in Oudsbergen, daar is nu een onderzoek aan de gang. En dan hebben we een site van een oude drukkerij in Herk-de-Stad overgenomen. Die is al gesaneerd en verkocht en herontwikkeld tot woongebied." (Bron: Radio2)

Zalig Paasfeest

Zalig Paasfeest

Zondag 4/4 De Internetredactie wenst alle lezers een zalig en gezond Paasfeest.

Geen eenrichtingsverkeer in Galgenbergstraat

Geen eenrichtingsverkeer in Galgenbergstraat

Donderdag 1/4 Het eerder aangekondigde eenrichtingsverkeer in de Galgenbergstraat gaat niet door, meldt de gemeente. Normaal zou morgen/vrijdag dat eenrichtingsverkeer worden opgelegd in de Galgenbergstraat, tussen de Reppelerweg en de Brogelerweg, in de richting van Grote-Brogel. Tijdens het wekelijkse werkoverleg tussen de aannemer en de gemeente Bocholt vanmorgen is echter beslist om daar van af te zien.
Op de sociale media kreeg het aangekondigde eenrichtingsverkeer de nodige kritiek. De werken schieten bovendien zo goed op dat deze verkeerstechnische ingreep niet langer nodig is. Men wilde met het eenrichtingsverkeer de Galgenbergstraat een stuk ontlasten, maar omdat de werken zo vlot vorderen, zou die maatregel eerder beperkt zijn en niet opwegen tegen het ongemak, aldus de gemeente. (Foto gemeente)