Nieuws Hechtel-Eksel

Natuureducatie op Resterheide

Natuureducatie op Resterheide

Dinsdag 30/5 Leerlingen dragen actief bij aan het behoud van biodiversiteit in de prachtige Resterheide, waar natuureducatie tot leven komt. De waarde van natuurbescherming en het behoud van biodiversiteit kan niet genoeg benadrukt worden. Om jonge mensen bewust te maken van hun rol in het behoud van de natuur, werkt Tina Coenegracht, projectmedewerkster Educatief Natuurbeheer Limburg, al enkele jaren samen met Theo Geuens, natuurgids en gebiedsbeheerder, en de Sint-Elisabethschool in Wijchmaal.
Er werd een boeiend educatief programma ontwikkeld voor de laatste jaren van de lagere school. Dit programma omvat drie stappen waarmee leerlingen op een speelse manier betrokken worden bij het beheer van het natuurgebied. Ze beginnen met een theoretische les in de klas, gevolgd door deelname aan beheersactiviteiten en een verrijkende educatieve wandeling met veldonderzoek. Dit brengt de theorie tot leven en maakt het leren over de natuur een avontuurlijke ervaring. Hoewel de beheersactiviteit dit jaar vanwege het slechte weer moest worden vervangen, was er geen gebrek aan creativiteit. De leerlingen hebben zich gewijd aan het maken van vogelkastjes, waarmee ze hun betrokkenheid bij natuurbescherming op een andere manier hebben getoond.
Door gerichte beheerswerken blijft de heide open en krijgen typische planten en dieren de kans om te overleven. Een bijzonder aspect van het beheer is de transformatie van een deel van het gebied tot heischraal grasland, een Europees beschermd habitattype dat helaas nog steeds bedreigd wordt. Door dit educatieve programma ervaren de leerlingen uit eerste hand hoe hun inspanningen bijdragen aan het behoud van deze kostbare habitat.
Resterheide is een waardevol natuurgebied dat zich uitstrekt over ongeveer 270 hectare en wordt beheerd met als doel het behoud en de bevordering van biodiversiteit. Het omvat diverse habitats, waaronder heidevelden, bossen, vennen en heischrale graslanden. De naam "Resterheide" is afkomstig van de ligging van het natuurgebied. Het woord "heide" verwijst naar de dominante vegetatie in het gebied, namelijk heideplanten. Het woord "rester" kan verwijzen naar het feit dat het een overblijfsel of restant is van een groter heidegebied dat vroeger in de regio aanwezig was. Het heidegebied in Resterheide is van bijzonder belang vanwege zijn status als Europees beschermd habitattype. Heischrale graslanden, die zich kenmerken door een open vegetatie met typische plantensoorten, worden bedreigd in hun voortbestaan. Beheersmaatregelen zijn daarom essentieel om de heide open te houden, zodat de specifieke flora en fauna die afhankelijk zijn van dit habitat kunnen overleven.
Verschillende beheerswerken worden uitgevoerd om de biodiversiteit in Resterheide te bevorderen. Dit omvat onder andere het verwijderen van opslag van bomen en struiken om de heide open te houden, het plaggen van delen van het gebied om de groei van karakteristieke planten te stimuleren, en het onderhouden van vennen en poelen voor waterafhankelijke soorten. (Bron: boslab.be)

Vandaag en morgen archeologiedagen in Eksel

Vandaag en morgen archeologiedagen in Eksel

Donderdag 25/5 Wat zien we op bovenstaande foto? Staan schepen Kelly Leenaerts en burgemeester Jan Dalemans in de Alpen? De Dolomieten? De Pyreneeën? De Ardennen? Nee - ze staan gewoon in Eksel. Daar kan je morgen en zaterdag op de site waar begeleidingscentrum St.-Elisabeth wordt gebouwd - tussen het Marktplein, de Windmolenstraat en de Nieuwstraat - een kijkje gaan nemen in het kader van de Archeologiedagen.
‘Bij het verplichte archeologische vooronderzoek werden al sporen gevonden uit de zeer vroege middeleeuwen, vergelijkbaar met de opgravingen op de Albert Heijn-site’, zegt Kelly Leenaerts. ‘Opgravingen maken ons nieuwsgierig: ze onthullen een deel van ons verleden. Tijdens de Archeologiedagen kom je meer te weten over de vele facetten van archeologie en hoe onze voorouders leefden."
Telkens tussen 13u en 17u zijn er vrijdag en zaterdag gratis rondleidingen met een extra woordje uitleg. De laatste rondleiding start om 16u. Er zijn extra activiteiten voor de kinderen. Stevig schoeisel is wel aangewezen - het terrein is niet altijd even vlak. Inschrijven voor een gratis rondleiding kan via deze link.
Wat kan je zoal zien? Momenteel loopt er onderzoek naar een grote vroegmiddeleeuwse (Merovingische) nederzettingssite, met sporen uit de 6de–8ste eeuw. Het gaat voornamelijk om de gebouwplattegronden en waterputten, maar ook hutkommen (ingegraven constructies waar allerlei ambachtelijke activiteiten in werden uitgevoerd). Centraal lijkt ook een oudere fase (ijzertijd, 800 vC – 0) aanwezig te zijn, maar die werd grotendeels verstoord door de activiteiten uit de middeleeuwen.
‘Eksel gaat dus al eeuwen mee’, besluit burgemeester Jan Dalemans. ‘Opnieuw vindt men in onze gemeente unieke opgravingen. Kom vrijdag en zaterdag dus zeker een kijkje nemen en ontdek hoe zo’n archeologisch onderzoek precies verloopt!’

Gemeenteraad achter kandidatuur Bosland

Gemeenteraad achter kandidatuur Bosland

Donderdag 25/5 UPDATE De gemeenteraad heeft vanavond de kandidatuur voor Bosland voor de erkenning als Nationaal Park goedgekeurd. Dat gebeurde tegen de zin van de landbouwers, van wie er heel wat in de zaal zaten. De boeren vinden dat de erkenning een slechte zaak is voor de toekomst van de landbouwers. Die kwamen voor aanvang van de raadszitting naar het gemeentehuis met tractoren (foto) om op die manier te trachten druk te zetten op de besluitvorming. 

Na een toelichting van een landbouwer aan het begin van de raadszitting zei schepen Nele Lijnen dat het niet de bedoeling is om voor de uitbreiding van een nationaal park landbouwgronden in te lijven. Voor die uitbreiding - van 5.000 naar 10.000ha - wordt eerder gekeken naar gronden die nu nog van Defensie zijn. (Foto Ivan Maesen)

Brandweer zoekt vrijwilligers voor Wijchmaal

Brandweer zoekt vrijwilligers voor Wijchmaal

Woensdag 24/5 Brandweer Noord-Limburg, Peer en Hechtel-Eksel gaan op zoek naar vrijwillige brandweerlui voor de nieuwe brandweerpost in Wijchmaal. Daar, op de grens van Peer met Hechtel-Eksel, opent begin 2027 een nieuwe brandweerpost. De werken starten nog dit jaar. Ondertussen is men al op zoek naar vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. Geïnteresseerden krijgen tekst en uitleg tijdens infosessies op 5 juni in Peer en 6 juni in Hechtel-Eksel.
In het Noorden van onze provincie wordt de brandweer georganiseerd door de Hulpverleningszone Noord-Limburg. Zij zorgen voor brandweerhulp en ambulancezorg in Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer en Pelt. Een groot gebied, en daarom was er ook nood aan een bijkomende brandweerpost.
“We merkten de voorbije jaren een toename van de verkeersdrukte waardoor ook de brandweervoertuigen het steeds moeilijker krijgen om de aanrijtijden te respecteren. De nieuwe brandweerpost in Wijchmaal zorgt ervoor dat we sneller aanwezig kunnen zijn op een deel van het grondgebied van Peer en Hechtel-Eksel”, zeggen de burgemeesters Steven Matheï en Jan Dalemans. “De ligging is perfect, vlakbij de N73 en de Noord-Zuid. Wijchmaal wordt de vijfde post in de Hulpverleningszone Noord-Limburg, naast de posten in Bree, Leopoldsburg, Lommel en Pelt.”

De nieuwe brandweerpost langs de Stationsstraat wordt niet groot, maar zal wel een volwaardige post zijn. “Er komen een beperkt aantal voertuigen en manschappen. De brandweerpost moet kleinschalige incidenten zelfstandig kunnen afhandelen, maar ook kunnen samenwerken met de andere posten wanneer er zich een groter probleem voordoet. De verschillende posten opereren in een netwerk. Zo proberen we efficiënt samen te werken”, aldus Steven Matheï. “Ik ben ook blij dat de nieuwe post dichtbij Hechtel-Eksel gelegen is”, vult Jan Dalemans aan. “Dat is goed voor kortere interventietijden, maar zal er ook voor zorgen dat inwoners van onze gemeente zich kandidaat kunnen stellen als vrijwilliger voor de nieuwe brandweerpost.”

De nieuwe brandweerpost heeft natuurlijk ook nood aan vrijwilligers. Daarom start de Hulpverleningszone Noord-Limburg een wervingscampagne op. “We zijn op zoek naar een veertigtal enthousiaste vrouwen of mannen vanaf 18 jaar uit de omgeving van de nieuwe brandweerpost”, klinkt het bij de burgemeesters.“ Dat laatste is belangrijk, want als vrijwilliger moet je binnen de 8 minuten na een oproep in de brandweerpost kunnen zijn. Daarnaast moet je handig zijn en over een goede fysieke conditie beschikken. En, je moet natuurlijk voldoende tijd kunnen vrijmaken voor de interventies en de opleidingen.” Woon je in een straal van 8 minuten van de nieuwe brandweerpost, dan kan je je kandidaat stellen als vrijwillige bandweerman/vrouw. “Om met de opleiding te kunnen starten, moet je in 2023 een geschiktheidsattest behalen aan de brandweerschool. Slaag je daarin, dan start je in januari 2024 met een opleiding van twee jaar en een stage op het terrein. Daarna ben je volwaardig brandweerman/vrouw die als betaalde vrijwilliger ingezet wordt in de nieuwe brandweerpost.” 
Zegt de job van vrijwillige brandweerman/vrouw jou iets? Kom dan zeker naar de infosessie voor kandidaten-brandweervrijwilliger op maandag 5 juni om 19 uur in ’t Poorthuis in Peer of op dinsdag 6 juni om 19 uur in De Schans in Hechtel. Je krijgt er meer info over de job, de opleiding en de voorwaarden.

Leerlingen Don Bosco maken virtuele reis

Leerlingen Don Bosco maken virtuele reis

Woensdag 24/5 De leerlingen van het tweede jaar Moderne Talen van Don Bosco Hechtel gingen op virtuele reis door de Engelstalige wereld. Elke leerling verdiepte zich de afgelopen weken in een specifiek Engelstalig land en werkte een leuke poster en video uit, met de bedoeling het eigen land te promoten en in de kijker te zetten op een landenbeurs. Ze bekeken video’s, posters en voorwerpen uit heel de wereld.

KFC Eksel naar Derde Nationale!

KFC Eksel naar Derde Nationale!

Zondag 21/5 Ruim 900 toeschouwers hebben deze namiddag KFC Eksel geschiedenis zien schrijven: groen-rood heeft de eindronde gewonnen en komt volgend jaar uit in Derde Nationale. In de laatste wedstrijd van de eindronde versloeg Eksel Torpedo Hasselt met 2-0. Bovendien werd trainer Jan Vermeulen gisteren nog verkozen tot beste trainer van Vierde Provinciale C. Meer foto's