Nieuws Leopoldsburg

Veel volk op jobbeurs

Veel volk op jobbeurs

Donderdag 23/3 Vandaag organiseerden 8 West-Limburgse gemeenten samen met VDAB een jobmarkt in buurthuis De Kardijk in Beverlo. En daar kwam veel volk op af. Op deze jobmarkt konden werkzoekenden rechtstreeks solliciteren bij meer dan 15 lokale werkgevers uit verschillende sectoren. Het gaat om een samenwerking tussen Beringen, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Ham, Tessenderlo, Lummen, Herk-de-Stad, Halen en VDAB. Alle aanwezige werkgevers habben aangegeven open te staan voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. In onze regio waren er eind januari 4.010 werkzoekenden zonder werk. 4 op de 10 is kortgeschoold, bijna een derde heeft een arbeidsbeperking en 33% heeft een migratieachtergrond. Eind januari stonden er 1.505 vacatures open in de regio. 

Joris Philips, provinciaal directeur VDAB Limburg: “Lokale besturen zijn voor VDAB een onmisbare schakel bij het organiseren van jobbeurzen. Dit initiatief is een mooie vertaling van onze slogan ‘Samen sterk voor werk!’. Dat alle deelnemende werkgevers hebben aangegeven open te staan voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, bewijst dat onze werkgeverscampagne om zelf je ‘witte raaf’ te maken, aanslaat. Samen met werkgevers zoals deze, die ervoor openstaan inclusief te werven en mee inzetten op levenslang leren, maken we het verschil.” 
Werner Janssen, schepen voor Ondernemen Beringen: “In 2021 sloten we net als een aantal andere gemeentes een samenwerkingsovereenkomst met VDAB om meer mensen aan het werk te krijgen. De Vlaamse doelstelling ligt immers op een werkzaamheidsgraad van 80% en daar willen we in Beringen uiteraard aan meewerken. De jobmarkt van 23 maart in de Kardijk in Beverlo is één van de initiatieven die hieruit volgt. We trachten zo een brug te slaan tussen werkzoekenden in onze stad en de lokale ondernemingen. Tijdens de jobmarkt kunnen zij laagdrempelig met elkaar kennismaken en bekijken of een samenwerking mogelijk is. Zo verkleinen we de kloof tussen werkgevers en werkzoekenden.” 

Project Gele Doos gelanceerd

Project Gele Doos gelanceerd

Zondag 19/3 Vandaag, op de Dag van de Zorg, werd het project de ‘Gele Doos’ in Eerstelijnszone West-Limburg voorgesteld in dienstencentrum Den Tuinhoek in Leopoldsburg. De afgelopen dagen werden duizenden dozen klaargemaakt door vrijwilligers. Voor dit project slaan vier lokale besturen de handen in elkaar.
Elke 65- plusser (in gemeenten Ham, Tessenderlo en Leopoldsburg) of 75-plusser (in stad Beringen) krijgt een persoonlijke uitnodiging om zijn ‘Gele Doos’ gratis bij een apotheker of ander afhaalpunt op te halen. Een ‘Gele Doos’ is een herkenbare gele bewaardoos voor belangrijke persoons- en medische gegevens als hulpmiddel voor het vergemakkelijken van de hulpverlening in crisissituaties voor thuiswonende ouderen. Een sticker op de binnenkant van de voordeur geeft aan dat er een ‘Gele Doos’ aanwezig is. Men bewaart deze doos in de koelkast.
“De Gele Doos is de snelste weg naar je medische info. In het geval dat je thuis hulp nodig hebt is het belangrijk dat de zorgverlener meteen beschikt over de correcte informatie. Zo kan je zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. Dankzij de Gele Doos, die de zorgverlener makkelijk terugvindt in jouw koelkast, kan hij/zij jouw medische info raadplegen”, zegt Berings schepen van Zorg Ann-Sofie Vanoverstijns.
Er wordt 1 doos per huishouden gegeven. In de doos zitten twee medische fiches, een fichekaart met noodnummers en een fiche vermiste persoon. Deze laatste is vooral van belang voor mensen die door dementie of andere aandoeningen een verminderd oriëntatiegevoel hebben en sneller de weg kwijtraken. De senioren vullen de doos verder aan met een kopie van hun identiteitskaart en een up-to-date medicatieschema, wat opgevraagd kan worden bij de apotheker of huisarts. Indien van toepassing kunnen ook documenten m.b.t. vroegtijdige zorgplanning, wilsverklaringen en levensreddende medicatie erin worden bewaard. (foto's Patrick Knuyt- Stad Beringen)
Meer informatie over het project is terug te vinden op deze website. 

VIBO Sint-Barbara vult gele dozen

VIBO Sint-Barbara vult gele dozen

Zaterdag 18/3 VIBO Sint-Barbara Beringen en de eerstelijnszone West-Limburg sloegen de handen in elkaar om het project van de ‘Gele Doos’ uit te rollen. In opleidingsvorm 2 fase 2 staat arbeidstraining met seriewerk en repetitief werken centraal, waardoor het vullen van de dozen een zeer mooie opdracht is voor deze leerlingen. De uitrol gebeurt gefaseerd en intussen is de eerste lading dozen al de deur uit. In totaal zullen de leerlingen zo’n 9950 dozen vullen en 9000 medische fiches plooien! De dozen worden vervolgens verpakt per karton en eventueel gestapeld op paletten. 

De gele doos wordt gratis aangeboden aan alle zelfstandige thuiswonende senioren in de Stad Beringen (75-plussers) en de gemeenten Ham, Leopolsburg en Tessenderlo (65-plussers). De doos bevat allerhande medische info (allergieën, medicatielijst, aandoeningen, fiche vermiste persoon igv dementie…) alsook belangrijke persoons- en contactgegevens (kopie persoonlijke ID, noodnummers…). Bij een noodgeval kan er sneller hulp worden verleend, doordat hulpverleners beter weten wat een patiënt in nood nodig heeft. Aan de hand van een sticker op de voordeur weten de hulpverleners dat de gele brooddoos in de koelkast bewaard wordt. Op deze manier gaat er geen kostbare tijd verloren bij een medische interventie. Meer info op https://www.eerstelijnszone.be/project-de-gele-doos. "We zijn heel dankbaar voor de mooie leerkansen die dit project onze jongeren biedt", zegt directeur Bas Vanspauwen van VIBO Sint-Barbara. 

Kamerwoningen moeten kwaliteitsvoller

Kamerwoningen moeten kwaliteitsvoller

Vrijdag 17/3 Stad Beringen, gemeenten Ham, Tessenderlo en Leopoldsburg en de intergemeentelijke samenwerking (IGS Woonverhaal) maken werk van kwalitatieve huisvesting in kamerwoningen. Vanaf nu kan je als particulier en bedrijf het reglement raadplegen voor kamerverhuur aan niet-studenten. Hiermee wil men huisjesmelkers en illegale verblijfplaatsen strenger aanpakken. In de praktijk is immers gebleken dat veel werknemers uit Oost-Europa en nieuwkomers leven in slechte omstandigheden in kleine kamers die niet voldoen aan veiligheid en hygiëne. “Wie kamers wil verhuren in Beringen, Ham, Tessenderlo of Leopoldsburg is immers verplicht om de nodige vergunningen aan te vragen. Wil je een bestaand pand ombouwen tot kamerwoning, één of meerdere kamers verhuren in een eengezinswoning, een nieuwe kamerwoning oprichten? Dan moet je eerst een omgevingsvergunning aanvragen bij je stad of gemeente", zegt schepen Patrick Witters, bevoegd voor Wonen in Beringen.
Wie een kamerwoning en kamers verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen.
“Het conformiteitsattest is een officieel document dat de stad of de gemeente aflevert en dat aantoont dat de kamerwoning en de kamers aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoen”, aldus schepen Eric Coenen (Leopoldsburg).
Om na te gaan dat de kamerwoning en de kamers conform, veilig en gezond zijn, voert een woningcontroleur van de gemeente of IGS Woonverhaal een conformiteitsonderzoek uit aan de hand van een technisch verslag. Als uitbater/eigenaar/verhuurder van een kamerwoning moet je voldoen aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen en een uitbatingsvergunning aanvragen alvorens je één of meerdere kamer(s) mag verhuren. Het verhuren van een kamerwoning die niet aan bovenstaande voldoet, is strafbaar. De laatste jaren wordt er al strenger op toegekeken en werden verschillende panden al onbewoonbaar verklaard. Wil je graag weten of jouw kamer voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden? Op de site van je stad of gemeente vind je het reglement terug en kan je contact opnemen met de bevoegde diensten.

Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Internationale dag tegen racisme en discriminatie

Woensdag 15/3 De Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. Discriminatie, racisme en seksisme werpen muren op waar vele van onze medeburgers elke dag opnieuw tegenaan lopen. Het ontmenselijkt hen, door hen te reduceren tot slechts één aspect van hun identiteit, dat vervolgens als minderwaardig wordt bestempeld. Een rechtvaardige samenleving kan nooit accepteren dat haar burgers ongelijk behandeld worden. Elk talent dat verloren gaat, betekent inboeten aan sociale cohesie en welvaart. Om een inclusieve samenleving te realiseren, moeten we daarom discriminatie in al haar vormen verwerpen en er consequent tegen optreden. "Dit jaar zetten wij discriminatie op de woonmarkt in de kijker. In de week van 21 maart kan je in de inkomhal van de gemeente een stand vinden met al de nodige info om actie te ondernemen tegen discriminatie. Ben je slachtoffer van discriminatie? Wil je dit melden? Ben je op zoek naar een luisterend oor of raad? Het Interfederaal Gelijkekansencentrum ‘UNIA’ helpt je hier graag mee verder. Bel 0800 12 800 of ga naar www.unia.be. Scholen, verenigingen en organisaties die graag rond het thema ‘discriminatie’ willen werken, kunnen ook steeds ondersteuning vragen". 

Meer info: dienst Diversiteit, tel. 011 34 02 47, diversiteit[!]leopoldsburg.be, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg

Academie beeldende kunsten exposeert in het CC

Academie beeldende kunsten exposeert in het CC

Maandag 13/3 Tot en met 26 maart exposeren de leerlingen van de afdeling Leopoldsburg van de academie voor beeldende kunsten in het cultuurcentrum van Leopoldsburg. 235 leerlingen tussen 6 en 18 jaar laten hier hun werk zien. Ze zijn al sinds september bezig met de voorbereiding van deze tentoonstelling. Het moeilijkste aan deze expo is het veelvoud aan mooie werken een mooie plaats geven en er een mooi geheel van maken. De kinderen hebben er immers hard aan gewerkt en zijn heel trots op hun werken. Ze staan te popelen om deze aan hun ouders en grootouders te tonen. 

Leerkrachten Stefanie en Geertje kregen de moeilijke opdracht om de expo vorm te geven. Mezenkastjes Dit jaar is er ook iets nieuws: in samenwerking met de milieuraad hebben de oudere leerlingen (12-18 jaar) mezenkastjes ter beschikking gekregen om artistiek te verfraaien met een brandpen. Deze kastjes dienen om koolmeesjes aan te trekken die verzot zijn op processierupsen, waardoor die populatie op natuurlijke wijze teruggedrongen wordt. Dit was niet eenvoudig. Het hout is namelijk niet glad, waardoor de leerlingen geen rechte lijnen konden maken en de nerven in hun ontwerp moesten betrekken. Ze mochten ook geen felle kleuren gebruiken omdat de kastjes moeten opgaan in de natuur en omdat felle kleuren de vogels zouden afschrikken. Bovendien pikken de vogels aan de kastjes en ze mogen uiteraard geen giftige verf binnenkrijgen. Daarom is er als alternatief voor de brandpen gekozen, maar dit vergt wat handigheid en is een fijn, langzaam werkje. Het feit dat de leerlingen de kastjes na de expo mee naar huis mogen nemen om thuis op te hangen, is een extra stimulans om dit goed te doen. 
Voedingsbodem voor jong talent 
"In ons cultuurcentrum zijn twee academies actief. De academie voor beeldende kunsten is een afdeling van de academie van Heusden-Zolder. De academie voor muziek, woord en dans is een afdeling van de academie van Beringen. De samenwerking tussen de academies en het cultuurcentrum verloopt prima. Dankzij de twee florerende academies is er in Leopoldsburg een goede voedingsbodem voor jong talent. Veel van de leerlingen van de academie voor beeldende kunsten volgen namelijk ook een opleiding in de academie voor muziek, woord en dans. De academie voor beeldende kunsten startte in 2016 met 161 leerlingen, alleen van de lagere school. Intussen werd dit uitgebreid met jongeren tot 18 jaar".