Nieuws Overpelt

Uitstekend jaar voor Bosland

Zaterdag 20/1 2017 was een uitstekend jaar voor Bosland. Zo werden er maar liefst 351.274 wandelaars geteld in de verschillende Bosland-wandelgebieden. In 2017 vonden in vergelijking met 2016 4% meer mensen de weg naar de prachtige Boslandnatuur. Ook in 2016 was er al een stijging merkbaar.
Raf Truyens, schepen van Bosland in Hechtel-Eksel: “Dat Bosland het goed doet is niet nieuw: ook de hoeveelheid overnachtingen en website bezoekers volgen deze positieve trend: het resultaat van de inspanningen en investeringen van de verschillende partners op het terrein.” Alle wandelgebieden vertonen dezelfde positieve trend. De stijging is het grootste in de Lommelse Sahara: van 91.402 in 2016 naar 110.958 getelde wandelaars in 2017. Ook (vaak internationale) gasten van Center Parcs De Vossemeren weten steeds meer de weg naar Bosland te vinden: in 2016 nog 28.794, in 2017 al 33.400: een mooie stijging. “Wandelen in Bosland is niet enkel voor mens en natuur goed, maar zorgt ook voor een belangrijke economische return voor de hele regio.” zegt de Lommelse schepen van toerisme Veronique Caerts. In 2018 zal Bosland blijven inzetten op kwalitatief wandelen in topnatuur. Patrick Van Baelen, schepen van toerisme in Overpelt: “Zo wil Bosland dit jaar een kwaliteits- en belevingsvol wandelnet uitbouwen door bestaande wandelroutes aaneen te schakelen met behulp van knooppunten, herkenbaar van het fietsroutenetwerk.

Eerste gezamenlijke nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 19/1 Het Mariaziekenhuis hield vanavond in Palethe zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, en voor de eerste keer gebeurde dat samen met het Revalidatie- en MS-centrum. Liefst 600 mensen hadden zich daarvoor ingeschreven en daar was algemeen directeur prof. dr. Bernard Himpens best fier over.  In zijn toespraak had hij het vooral over de integratie van beide instellingen in één overkoepelende vzw, integratie die sinds 1 januari een feit is en waarvoor hij het personeel een pluim gaf. Dit jaar gaat de integratie verder, "waarbij we in de twee voorzieningen naar hetzelfde hoge niveau streven op alle vlakken. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan kwaliteitswerking, gelijk E-patiëntendossier, uitbouwen van  een gezamenlijk intranet, gelijkschakelen van de digitale systemen, uitbouw van alle facetten van het human resources-beleid, analyse van de personeelsstatuten en waar mogelijk een harmonisatie daarvan, toegenomen samenwerking en eventueel clustering van ondersteunde diensten... Maar de typische zorg aan het bed van de patiënt moet onveranderd blijven."
Prof. Himpens betreurde dat er nog veel onduidelijkheid is over het wettelijk kader voor netwerken tussen de verschillende ziekenhuizen; "het juridisch kader ontbreekt nog volledig". Anderzijds is het Mariaziekenhuis niet bij de pakken blijven zitten en werkt men met het ZOL in Genk en het ZMK in Maaseik aan een formeel samenwerkingsakkoord.
Een verder aandachtspunt in zijn toespraak waren de accreditaties, de kwaliteitskeurmerken voor het Mariaziekenhuis en MS Reva. De voorbije vier jaar werd daar keihard aan gewerkt, aldus prof. Himpens:  "De lat lag hierbij hoog, maar daarom niet onoverkomelijk. Er is de enorme inspanning geweest bij het geven en volgen van de talloze vormingen, herhaalsessies, audits, veiligheidsrondes, infovergaderingen, en zo kan ik doorgaan. We hebben echt gezwoegd." Eind deze maand wordt de finale uitspraak over de accreditatie van het Mariaziekenhuis verwacht.
Aan het eind van zijn toespraak wenste hij iedereen een gelukkig nieuwjaar... en toen kon Shoosh met de gebroeders Peeten er in vliegen.

Vlaamse regering keurt ontwerp fusiedecreet goed

Vrijdag 19/1 De Vlaamse Regering heeft vandaag haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van decreet over de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. Nadien gaat het ter goedkeuring naar het Vlaams Parlement.

‘Soep in de klas’ voor Sint-Vincentius

‘Soep in de klas’ voor Sint-Vincentius

Vrijdag 19/1

De leerlingen van de Clementiaanschool in Holheide en van de Corneliusschool in Lindel-Hoeven hebben met hun ‘soep in de klas’ actie 830 euro ingezameld.  Ze hebben het integrale bedrag overgemaakt aan de voedselbank Sint-Vincentius.

Auto's beschadigd door vallende bomen

Auto's beschadigd door vallende bomen

Donderdag 18/1 Op en rond het domein van St.-Oda was het deze voormiddag behoorlijk stormachtig. Door de eerder uitgevoerde boskapping in 2017 waren sommige bomen in een onstabiele omgeving terecht gekomen. Ze hebben de storm van vandaag niet overleefd. Tientallen bomen gingen tegen de grond, enkele kwamen terecht op de nieuw aangelegde Breugelweg en op wagens van personeelsleden, andere op de in aanbouw zijnde nieuwe gebouwen. St.-Oda gaat het Agentschap voor Natuur en Bos vragen om alle onstabiele bomen te bekijken en te zorgen voor de veiligheid van wandelaars en voorbijgangers, zegt Frank Winters, directeur logistieke diensten bij Sint-Oda.

Wandelwegen versperd in het Hobos

Wandelwegen versperd in het Hobos

Donderdag 18/1 Ook in het Hobos gingen er vandaag heel wat bomen tegen de vlakte of werden ontworteld door de storm. Enkele wandelwegen zijn versperd. (Foto's Paul Smeets)