Nieuws Overpelt

Fusie: de visie van Fobie

Fusie: de visie van Fobie

Dinsdag 27/6 En zo ziet Fobie de geplande fusie tussen Overpelt en Neerpelt...

Fusiegemeente: nog geen naam

Maandag 26/6 De meest gestelde vraag is ongetwijfeld hoe de nieuwe gemeente zal heten. Het antwoord op die vraag weet niemand. De vraag over de nieuwe naam leeft wel: op straat, op de markt, bij de bakker, op sociale media,… Binnenkort krijgen de inwoners de kans om hun suggesties in dat verband kenbaar te maken. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die hierover nog dit jaar een beslissing zal moeten nemen.
Op de website www.fusieneerpeltoverpelt.be vind je alvast een antwoord op de meest gestelde vragen. Uiteraard is deze lijst niet volledig. Naargelang de vragen binnenkomen, zal deze pagina verder geactualiseerd worden.

Overpelt wil samenvoeging... (2): informatie

Maandag 26/6 Het zal zeer belangrijk zijn de krachten te bundelen om de uitdagingen die op de lokale besturen afkomen, aan te kunnen. Dat zei gedeputeerde Frank Smeets vanavond tijdens de gemeenteraadszitting in Neerpelt, waar de fusieplannen ook principieel werden goedgekeurd. Smeets, die coördinator van het fusie-overleg wordt, zei dat de fusie een groot draagvlak heeft in beide gemeenten. Over zijn coördinatieopdracht beloofde hij dat hij zal terugkoppelen naar de fractieleiders. Maar het is ook zeer belangrijk om de inwoners mee te krijgen, zei hij. Daarom komen er informatievergaderingen in de negen kerkdorpen. Die zijn in Overpelt op volgende data telkens om 19.30u gepland:
- vrijdag 7 juli: zaal Holheide, Holheide
- maandag 10 juli: Den Drossaerd, Lindel-Hoeven
- woensdag 12 juli: De Schakel, Overpelt-Fabriek
- donderdag 24 augustus: CC Palethe, Overpelt-centrum. In een latere fase, na de zomervakantie, wordt een tweede reeks samenkomsten gepland over de thema’s die van belang zijn voor de toekomstige gemeente.

Overpelt wil samenvoeging met Neerpelt

Maandag 26/6 De gemeenteraad heeft vanavond zijn principiële goedkeuring gehecht aan een samenvoeging met de gemeente Neerpelt. De twee raadsleden van de Lijst Vissers onthielden zich, net als Katrijn Conjaerts van sp.a-Groen.
De beoogde samenvoegingsdatum is 1 januari 2019. Uiterlijk 31 december van dit jaar wordt bij de Vlaamse regering een voorstel ter zake ingediend. Gemeentesecretaris Peter Spooren wordt aangeduid als gemeentesecretaris-coördinator van de samenvoegingsoperatie op ambtelijk niveau; hij krijgt daarbij bijstand van gemeentesecretaris Hilde Vandervelden van Neerpelt. Annemarie Caerts, financieel beheerder van Overpelt, wordt financieel beheerder-coördinator van de samenvoegingsoperatie voor de coördinatie van de financiële aspecten; Theo Damen, financieel beheerder van Neerpelt, staat haar daarin bij.
Gedeputeerde Frank Smeets, voorzitter van de gemeenteraad, kreeg het mandaat om de opdracht van fusiecoördinator op te nemen. Hij gaat nu overleggen met de fracties in de gemeenteraden, de colleges van burgemeester en schepenen, en met de gemeentelijke ambtenaren. Daarbij wordt teruggekoppeld naar de fractieleiders en via informatievergaderingen naar de inwoners. Uiteindelijk moet er een gezamenlijk voorstel tot samenvoeging op tafel liggen, dat ook weer door beide gemeenteraden goedgekeurd moet worden. Dat moet nog dit jaar gebeuren, wil men kunnen genieten van de schuldovername door de Vlaamse Overheid ten belope van 500 euro per inwoner.
De voordelen van de fusie zijn bekend. Niet alleen kan de fusiegemeente quasi schuldenvrij starten, 
ze zal ook sterker staan tegenover de uitdagingen die in de toekomst op de lokale besturen afkomen.

De 40-jarigen van Overpelt-Centrum

De 40-jarigen van Overpelt-Centrum

Maandag 26/6 Zaterdag kwamen de 40-jarige mannen van Overpelt-Centrum bij elkaar voor een reünie. In 1989 deden ze hun plechtige communie. Er is veel veranderd sinds die tijd. Maar zaterdag was het gezellig. Herinneringen werden opgehaald - niet alleen aan die plechtige communie - en er werd natuurlijk veel bijgepraat. Bovendien brachten ze een bezoek aan de jongensschool, hielden ze een fotozoektocht en was er na een barbecue ook nog een quiz.

Een historische gemeenteraadszitting

Maandag 26/6 Vanavond komt de gemeenteraad bijeen voor een historische zitting. Op de agenda staat slechts één punt: de principiële goedkeuring van een vrijwillige samenvoeging van Neerpelt en Overpelt, met ingang van 1 januari 2019. De gemeenteraad start in beide gemeenten om 20u.