Nieuws Leopoldsburg

Fijn carnavalverlof!

Fijn carnavalverlof!

Vrijdag 21/2 Het was al een hele week carnavalpret bij basisschool Mondomio in Leopoldsburg. "Maandag begonnen we met een “gekke haren dag”, daarna volgden “gekke truien”, “gekke broeken”, “gekke brillen”, … om op vrijdag te eindigen met een echte verkleeddag. Mondomio heeft geen wekelijkse turnlessen, maar kiest ervoor om elke maand een volwaardige sportdag te organiseren. Op deze laatste schooldag voor het krokusverlof mochten de leerlingen dan ook verkleed naar de sporthal komen voor een dagje sport en pret. Tijdens deze kleurrijke editie mochten ze ook samen turnen met enkele G-Sporters en werd er samen gedanst op carnavalmuziek", zegt Geert Conard.

Klimaatboom op speelplaats Ondersteboven

Klimaatboom op speelplaats Ondersteboven

Vrijdag 21/2 De  gemeente Leopoldsburg ondersteunt scholen bij het vergroenen van hun speelplaatsen
Gisteren werd er op de speelplaats van methodeschool Ondersteboven in Leopoldsburg een klimaatboom geplant. Dit kadert in het project ‘Klimaatboom zoekt Speelplaats’ van Limburg.net.
Limburg.net draagt al sinds 1998 zijn steentje bij om de CO₂-uitstoot van de inzameling en verwerking van het afval te neutraliseren. Het doet dit via de aanplant van CO₂-bossen in samenwerking met BOS+ en via klimaatbomen in buurten, wijken, scholen en tuinen.
Eind 2017 werd dit project uitgebreid: elke gemeente krijgt jaarlijks een aantal klimaatbomen om aan te planten in wijken en buurten. Voor onze gemeente betekent dit jaarlijks een 60-tal bomen.

Limburg.net plant 2.400 bomen

Limburg.net plant 2.400 bomen

Donderdag 20/2 Samen met BOS+ plantte Limburg.net 2.400 nieuwe bomen in een nieuw CO2-bos in Limburg. Meer dan 60 leerlingen uit het 4de en 6de leerjaar van Vrije Basisschool De Heppening staken vandaag de handen uit de mouwen om 2.400 bomen een plaatsje te geven in dit nieuwe bos. Hier krijgen de jonge boompjes de kans om uit te groeien tot volwaardige bomen die zorgen voor de broodnodige captatie van CO2.. Met dit nieuwe bos zorgt Limburg.net voor 15.939m² nieuw CO2-bos in Limburg. Als Limburgse afvalintercommunale werkt Limburg.net niet enkel aan afvalpreventie maar streven ze er ook naar om de CO2-uitstoot die wordt geproduceerd bij het inzamelen en verwerken van het afval te neutraliseren. Vandaag staan klimaat en reductie van CO2 hoog op de agenda maar Limburg.net nam al meer dan 20 jaar geleden de beslissing om te streven naar een beperking van CO2. Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net, verklaart: “Met een beetje goede wil is het mogelijk om woorden om te zetten in daden. Sinds 1998 planten wij bij Limburg.net samen met BOS+ en tal van lokale partners nieuwe bossen aan in Limburg. Door deze CO2-bossen aan te leggen, willen we zoveel mogelijk van onze onvermijdelijke CO2-uitstoot compenseren.”

ADS+ ontwikkelt innovatieve tool 'BuildDoc'

ADS+ ontwikkelt innovatieve tool 'BuildDoc'

Woensdag 19/2 ADS+ uit Paal heeft een nieuw app ontwikkelt die het voor aannemers en onderaannemers gemakkelijker maakt om aan alle administratieve verplichtingen op de bouwwerven te voldoen. Altijd de juiste documenten online bij de hand, altijd in orde met de checkinatwork en eenvoudig om de gewerkte uren te boeken. Met dit meertalig platform is er geen excuus meer om niet in orde te zijn bij een controle van de inspectiediensten op de werf.
"Een bouwbedrijf staat iedere dag voor straffe uitdagingen. Strakke deadlines, afwezigheden, gewijzigde plannen, onvoorziene omstandigheden op de werf, veiligheidseisen, enzovoort. Daarbij komt nog eens de verplichte aanwezigheidsadministratie en het personeelsbeheer. Met BuildDoc wil ADS+ alle wettelijke personeelsadministratie centraliseren en automatiseren", zeg zaakvoerster Wivine Schols.
Met ADS+ is Wivine Schols uit Leopoldsburg niet aan haar proefstuk toe. Al meer dan 20 jaar ondersteunt zij met haar bedrijf andere ondernemingen in hun administratie. Haar klanten zijn vooral bouwbedrijven. Op deze manier ondervond ze zelf hoe ingewikkeld het voor een bouwbedrijf is om helemaal in orde te zijn met de wettelijke verplichtingen vooral op vlak van personeelsbeheer en werken met onderaannemers. Om deze administratieve rompslomp te vereenvoudigen bedacht zij de applicatie BuildDoc. Een team van developers schreef maanden aan dit programma. Nu is het klaar voor de lancering.
"In heel veel bedrijven worden de personeelsdocumenten fysiek bewaard in mappen of staan ze ingescand op de computer. Maar op die manier zijn ze niet aanwezig op de werf en kunnen ze bij werfcontrole ook niet getoond worden. Denk maar aan de limosa’s, A1-documenten, VCA-attesten, construbadges. In BuildDoc kunnen bouwbedrijven al deze documenten uploaden. Alles is AVG-proof. De hosting gebeurt trouwens in streng beveiligde datacenters in de Benelux.
Ook kan de aanwezigheidsregistratie in België via Checkinatwork rechtstreeks via BuildDoc gebeuren. De onderaannemers krijgen toegang tot de app. Zij linken hun gegevens en die van hun personeelsleden en onderaannemers aan het werfnummer en kunnen zo heel eenvoudig de aanwezigheid registreren. De hoofdaannemer en onderaannemers ontvangen iedere dag een e-mail die de registratie bevestigt. De app is trouwens gekoppeld aan de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in België", zegt Wivine trots.
Ook werfplanning en verlofregeling kunnen opgenomen worden in de app. Het eigen personeel en de onderaannemers registreren de gewerkte uren. Na goedkeuring van deze tijdregistratie via BuildDoc worden de lonen automatisch berekend en kunnen de onderaannemers met één druk op de knop een eenvoudige factuur naar de aannemer die hem inhuurt sturen. BuildDoc bespaart aannemers tijd en voorkomt dat er fouten gemaakt worden die hen veel geld aan boetes kunnen kosten. BuildDoc staat standaard in het Nederlands maar het kan ook naar het Engels, Pools, Tsjechisch of Slovaaks geswitcht worden. Zo kunnen de buitenlandse onderaannemers zelf hun administratie in orde brengen.
"Ik ben best trots op BuildDoc. Deze tool is op zijn minst innoverend te noemen, uniek in België. Vanaf nu wil ik BuildDoc bij de aannemers bekend maken. Eerst in Limburg, nadien in heel België. Ik kom graag langs om de tool te demonstreren. Tijdens mijn roadtrip langs de bouwbedrijven hoor ik alleen maar positieve klanken. Het is vaak een openbaring als aannemers zien hoe eenvoudig ze met alles in orde kunnen zijn", zegt Wivine Schols tot slot.

'De jagers zijn niet de vijand van de natuur'

'De jagers zijn niet de vijand van de natuur'

Dinsdag 18/2 In het werkgebied van de Wildbeheereenheid (WBE) De Zwarte Beek werden vorig jaar 497 everzwijnen geschoten. In de WBE zijn 35 jachtgroepen actief. In 6 daarvan werden één of meerder drukjachten georganiseerd. De WBE De Zwarte Beek heeft het afgelopen jaar ook hard gewerkt aan een samenwerking met de diverse instanties. Zo was er nauw overleg met de stad Beringen en de gemeenten Leopoldsburg en Heusden-Zolder. Ook is er een goede samenwerking van het Agentschap Natuur en Bos, Natuupunt Beringen, de politie, militaire overheid en het Agentschap Wegen en Verkeer.
"Wij leveren als WBE veel inspannningen om de overlast tot een echt minimum te herleiden. We streven ernaar dat de schade van de everzwijnen aan de landbouw en de privéterreinen minimaal is", zegt voorzitter Ronnny Ferla van WEB De Zwarte Beek.
Eeuwenlang heeft de jacht gezorgd voor een natuurlijk evenwicht in de natuur. Toch liggen vandaag de jagers zelf onder vuur. Zo zijn er voor de jagers enkele knelpunten die in de toekomst om een oplossing vragen.
"Er is het probleem dat mensen het toegangsverbod negeren tijden de drukjachten. Ook het saboteren van drukjachten door het moedwillig verstoren van de gebieden de dag voordien en het omduwen van kansels en het afbreken van signalisatie is schering en inslag. Er worden zelfs jachtkansels vernield door ze stuk te zagen of in brand te steken", zegt Ferla nog.
Vaak komt er kritiek vanuit natuurorganisaties. In onzer regio heeft WBE De Zwarte Beek wel een goede samenwerking net Natuurpunt.
"Het is vaak uit onwetendheid dat mensen reageren, ze weten niet meer wat jacht is. Er zijn een aantal extremistisch verenigingen die te pas en te onpas de jagerij in een slecht daglicht stellen. Zij bespelen de pers handig. Hun argumenten zijn vaak niet gefundeerd, het is een opinie kweken in deze verzuurde maatschappij. Jagers zijn natuurbeschermers, dat is altijd al zo geweest. Wij werken hier goed samen met Natuurpunt. Ik hoop dat er terug een inzicht komt, dat de jacht niet in conflict is met de natuur. Dat wij als jagers wel de natuur gebruiken, we halen daar eerlijk biovlees uit. We gebruiken de natuur maar misbruiken de natuur niet. De jagers zijn niet de vijand van de natuur. Wij dragen zorg voor het wild en streven ernaar een gezonde populatie in stand te houden. En dat betekent dat we hier en daar moeten snoeien en dat snoeien is jagen, dat is de kern van de zaak" zegt  secretaris Johan Craeghs tot slot. (Hans Put)

Mijnwerkers keren tevreden terug uit Brussel

Mijnwerkers keren tevreden terug uit Brussel

Maandag 17/2 De KS-Vriendenkring noemt de actie van de ex-mijnwerkers in Brussel geslaagd. Niet alleen omdat ze van verschillende politieke partijen steun kregen. Ook aan het gesprek met eerste minister Wilmès houden ze een goed gevoel over. Die beloofde immers via haar contacten te pushen bij de federale pensioendienst om vaart te zetten achter het dossier. "En als de conclusies van de werkgroep hetzelfde zijn als de professoren ons vertellen, dan zal de zaak vanuit de regering als een wetsontwerp naar de Kamer worden gebracht. De premier zal ook kamervoorzitter Patrick Dewael van de zaak op de hoogte brengen," aldus voorzitter Michel Dylst. De actie is trouwens rustig verlopen en na een steuntje aan de Brusselse horeca zijn de ex-mijnwerkers weer naar huis teruggekeerd.