Nieuws Leopoldsburg

Een STEK voor Beringen en Leopoldsburg

Een STEK voor Beringen en Leopoldsburg

Dinsdag 7/4 Beringen en Leopoldsburg krijgen een STEK, dat is een ruimte voor ontmoeting aan mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en helpt hen op weg naar geschikte hulp- en dienstverlening. Minister voor armoedebestrijding Wouter Beke voorziet een totaalbudget van 1,5 miljoen euro voor de uitbouw van 16 ‘STEK’ken aan de 8 instituten voor samenlevingsopbouw. RIMO Limburg gaat dit uitwerken in Beringen en Leopoldsburg.
“Een STEK is een veilige en vertrouwde ontmoetingsplaats waar mensen meer te weten komen, onder meer over hun sociale rechten. Mensen worden er gehoord en leren voor zichzelf opkomen. Ze worden ook op weg geholpen naar hulp- en dienstverlening. Vanuit 11 sterke bestaande projecten van Samenlevingsopbouw werd, met de steun van SAM - steunpunt Mens en Samenleving - een academisch onderbouwd model ontwikkeld om dit aan te pakken: de STEK. Nu bouwen we dit de komende jaren op meerdere plekken uit. Dit zowel door het verdiepen van een bestaande basiswerking zoals de vereniging waar armen het woord nemen, Ons Centrum in Leopoldsburg. Of door vanuit een bestaande buurtwerking een nieuwe STEK op te starten zoals in Beringen-Mijn", zegt Liesbeth Geybels, algemeen directeur RIMO Limburg.
RIMO Limburg is al meerdere jaren actief in Beringen in het kader van buurtwerking en armoedebestrijding.
"Zij zijn dan ook, door hun expertise in het werkveld, de ideale partner voor dit project. Daarnaast zijn ze een bekend gezicht in de buurt waardoor we een eerste mogelijke drempel verlagen. We willen vooral mensen in een kwetsbare positie bereiken, helpen en versterken op verschillende gebieden. Daarom gaan we als stadsbestuur het engagement aan om een inloophuis uit te bouwen. Dit creëert mogelijkheden. In ons meerjarenplan voorzien we de actie om de site van Regina Mundi om te toveren tot een heuse welzijnscampus", zegt schepen Hilal Yalçin van Beringen.
“Ons Centrum in Leopoldsburg wordt verder uitgebouwd en versterkt tot een STEK. Zo kunnen we beter doorverwijzen naar elkaar zodat kwetsbare mensen en gezinnen de weg vinden naar de lokale dienst- en hulpverlening. Partners zoals het OCMW, de cultuurdienst, de sportdienst, ’t Kapstokske, Sint-vincentius, GGZ e.a. worden hierbij nauw betrokken", zegt waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann van de gemeente Leopoldsburg tot slot:

Dokter nodig? Bel wachtpost!

Dokter nodig? Bel wachtpost!

Zondag 5/4 In normale tijden bel je de dokter van wacht tijdens weekdagen tussen 19 en 8 uur. In deze coronaperiode moet je naar de wachtpost bellen als je buiten de normale openingsuren en in het weekend een dokter nodig hebt. Het nummer van de huisartsenwachtpost is 011 71 56 50. Wie zich ziek voelt belt eerst de huisarts of de wachtpost en gaat voor consultatie zeker niet naar de huisarts of spoed. (MV)

Kosteloze kinderopvang tijdens paasvakantie

Kosteloze kinderopvang tijdens paasvakantie

Zondag 5/4 Voor de kinderopvang in Leopoldsburg geldt dat ouders tijdens de paasvakantie niet betalen in de buitenschoolse opvang van kinderen tussen 3 en 12 jaar. Ook de opvang van 12- tot 14-jarigen in de sporthal is gratis tijdens de paasvakantie. De kinderopvang blijft open voor kinderen van ouders uit essentiële beroepen en kinderen uit kwetsbare thuissituaties. Al deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 19 april. Er zijn wel enkele voorwaarden die men in acht moet nemen. Zieke kinderen en kinderen van ouders uit risicogroepen kunnen niet in de opvang terecht. Als je kind ziek wordt in de opvang worden de ouders verzocht het zo snel mogelijk te komen ophalen. (MV)

Gepeperde rekening voor wapenarsenaal

Gepeperde rekening voor wapenarsenaal

Vrijdag 3/4 Drie jaar cel met uitstel en een effectieve boete van 3.000 euro: dat is de straf die een zestiger uit Heppen vandaag van de rechter in Hasselt kreeg voor verboden wapenbezit. De man beschikte over een groot wapenarsenaal gaande van 74.000 kogels tot antitankraketten. De man zat vier maanden in voorhechtenis na de ontdekking van het arsenaal. De wapens zijn verbeurd verklaard en de man moet ook 3.000 euro proceskosten ophoesten. (PG)

Trajectcontrole op Kamperbaan geactiveerd

Trajectcontrole op Kamperbaan geactiveerd

Donderdag 2/4 De flitspalen langs de Kamperbaan worden morgen geactiveerd. Dat meldt de politie Kempenland. De flitspalen maken deel uit van een trajectcontrole waarbij de snelheid wordt gemeten over een lang traject. Dit maakt het onmogelijk om de snelheidsmeting te ontlopen door te vertragen ter hoogte van de flitspalen.
De Politiezone Kempenland heeft fors ingezet op trajectcontrole. Bij de ingebruikname van het ANPR-camerasysteem (netwerk van “slimme camera’s”) werd langs de belangrijke verkeersassen ook trajectcontrole geïnstalleerd. Er is trajectcontrole langs de Peerderbaan tussen Hechtel-Eksel en Wijchmaal, langs de Lommelsebaan in Hechtel-Eksel, de Lommelsesteenweg in Leopoldsburg, in het centrum van Peer en dus ook langs de Kamperbaan tussen Leopoldsburg en Hechtel-Eksel.

Alleen op afspraak naar het recyclagepark

Donderdag 2/4 Vanaf volgende week dinsdag kan men weer naar het recyclagepark, maar voorlopig alleen op afspraak. Ten minste één dag voor je gaat moet je bellen naar het nummer 011 34 02 31 om een afspraak te maken. Je naam, adres en nummerplaat worden genoteerd, zodat men je kan herkennen bij de ingang. Ga pas op het aangeduide tijdstip om files te vermijden. Er worden alleen afspraken gemaakt via bovenstaand telefoonnummer.
Bellen voor een afspraak kan pas vanaf morgen/vrijdag om 9.00 uur. Aan de ingang van het recyclagepark zal je gecontroleerd worden; het heeft dus geen zin om zonder afspraak te gaan, want dan kom je er niet in. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om langs te komen en de fysieke afstand te kunnen bewaren, wordt het toegelaten bezoek beperkt tot een tiental minuten.