Nieuws Peer

Veertig landbouwbedrijven minder

Dinsdag 14/8 Peer telt momenteel 170 landbouwbedrijven. Dat zijn er 40 minder dan tien jaar geleden. Het landbouwareaal is de jongste tien jaar toegenomen met 287 hectare.

Twee inbraken in Wijchmaal

Twee inbraken in Wijchmaal

Maandag 13/8 Dieven drongen binnen in een huis aan de Tichelovenstraat in Wijchmaal. Zij gingen er met geld en juwelen aan de haal. In een woning aan de Kenensdijk kwamen ook dieven over de vloer maar daar blijkt echter niets weg te zijn.

Het belang van een goed waterpeil

Het belang van een goed waterpeil

Maandag 13/8 Bijna 30 jaar wordt op diverse locaties in de Abeekvallei het grondwaterpeil door vrijwilligers van Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer opgevolgd. Ook wordt het waterniveau van de Abeek en een aantal zijbeken, een enkele poel en een zandgroeve gemeten. Grondwaterpeilen en schommelingen daarin zijn voor heel wat soorten planten en dieren erg bepalend voor hun voorkomen. Ook trends zoals een vernatting van de vallei ter hoogte van Grote Brogel, Reppel, Ellikom en Meeuwen hadden een belangrijke impact op fauna en flora en ook op het beheer van onze hooilanden. Een algemene verdrogingdoor extreme hoge omgevingstemperaturen, zoals we die nu meemaken, heeft mogelijk een nog grotere impact.

Eugene Van Oosterhout en Brecht Thijs (foto) doen al jaren twee keer per maand metingen. De resultaten worden opgenomen in een databank en verwerkt in grafieken. Ze geven een mooi beeld van de schommelingen in het grondwater- en het oppervlaktewaterpeil van de afgelopen 30 jaar. De lage waterstanden van dit jaar zijn het gevolg van de hoge omgevingstemperaturen, van een tekort aan neerslag en van de grondwater- en oppervlaktewaterwinning. De klimaatopwarming speelt hierin een grote rol. Dit is en wordt een meer structureel fenomeen en probleem. Of we nu hitterecords verbroken hebben is minder belangrijk, en eerder een indicatie. Belangrijk is besluiten te trekken uit deze signalen van de klimaatopwarming, en gerichte maatregelen te treffen.
Natuurpunt tracht de gevolgen van de klimaatopwarming op te vangen door specifiek voor de vallei van de Abeek water zoveel mogelijk ter plaatse vast te houden, te bufferen. De meanderende Abeek en het aanliggende natuurlijk overstromingsgebied zijn daar uitermate geschikt voor. Heel veel fauna (van insecten tot grotere zoogdieren) trekt zich nu terug naar de nog vochtige linten in het te droge landschap.
Ook hier spelen natte valleien een belangrijke rol als toevluchtsoord in droogteperiodes. Natuurpunt beschouwt deze peilingen als zeer waardevol. Ze zijn de vinger aan de pols om door gericht beheer condities te scheppen voor behoud van fauna en flora. Belangrijk is dan ook dat we deze metingen verder blijven uitvoeren en fauna en flora verder opvolgen in het gehele omringend landschap, aldus Natuurpunt.

Stad plaatst openbare fietspompen

Stad plaatst openbare fietspompen

Maandag 13/8 Het stadsbestuur is gestart met het plaatsen van openbare fietspompen in de verschillende dorpscentra. Dat kadert in de actie "Peer fietsstad" waarbij via verschillende projecten het fietsen gestimuleerd wordt. Het idee komt overgewaaid uit Nederland.
De publieke, mechanische fietspomp is voor alle ventielen geschikt en er is in een kleine handleiding voorzien met de vermelding hoeveel lucht een bepaald type fiets nodig heeft. De pompen worden met de voet bediend, zonder elektrische voeding.
In een eerste fase worden de fietspompen geplaatst aan het Toeristisch Onthaalkantoor op de Markt, Den Tichel in Wijchmaal, de kerk in Wauberg en Breughelheem in Grote Brogel. Daarna komt er ook een aan Breugelhoeve. De pompen in Linde en Kleine Brogel worden in een tweede fase geplaatst, na het einde van de werken in het dorpscentrum.

Dries en Jorden fietsten hem er in

Dries en Jorden  fietsten hem er in

Zondag 12/8 Daarstraks brachten we al een filmpje van "Fiets 'm erin", van Rudy Luys, nu hebben we ook een mooie foto van de winnaars: Dries Foque (in de lucht) en Jorden Pellens (in de wagen). Gefeliciteerd, Dries en Jorden! En gefeliciteerd fotografe Emma Faes, want dit is wel een prachtige foto! Meer foto's

'Fiets 'm erin' - of niet

'Fiets 'm erin' - of niet

Zondag 12/8 Het was weer plezierig, de zevende editie van "Fiets 'm erin", een initiatief van SPW De Berenzwerm. Op het trrein van FC Breugel in Kleine Brogel was de "bocht" in de afzink naar het waterbekken voor sommigen een onverwachte hindernis, waardoor ze al in het water belandden voor de sprong naar de bel kon worden gemaakt. De crossende monsters werden nadien uit het water gehaald door echte kikvorsmannen. Rudy Luys maakte er deze namiddag bijgaand filmpje.