Nieuws Peer

Skipiste Snow Valley weer open

Skipiste Snow Valley weer open

Zaterdag 20/1 De skipiste van Snow Valley gaat vandaag weer open; het beschadigde dak werd gisteren hersteld. Dat heeft de directie van Snow Valley gisteren bekendgemaakt. "Vanmorgen rond 6 uur werd er gestart met de opruiming en het herstellen van het dak," aldus de directie. "Het dak is intussen volledig dichtgemaakt, zodat we de sneeuwpiste zaterdagmorgen opnieuw veilig kunnen laten gebruiken." Toon Royackers mocht mee het dak op om deze spectaculaire foto's te nemen.

Uitstekend jaar voor Bosland

Zaterdag 20/1 2017 was een uitstekend jaar voor Bosland. Zo werden er maar liefst 351.274 wandelaars geteld in de verschillende Bosland-wandelgebieden. In 2017 vonden in vergelijking met 2016 4% meer mensen de weg naar de prachtige Boslandnatuur. Ook in 2016 was er al een stijging merkbaar.
Raf Truyens, schepen van Bosland in Hechtel-Eksel: “Dat Bosland het goed doet is niet nieuw: ook de hoeveelheid overnachtingen en website bezoekers volgen deze positieve trend: het resultaat van de inspanningen en investeringen van de verschillende partners op het terrein.” Alle wandelgebieden vertonen dezelfde positieve trend. De stijging is het grootste in de Lommelse Sahara: van 91.402 in 2016 naar 110.958 getelde wandelaars in 2017. Ook (vaak internationale) gasten van Center Parcs De Vossemeren weten steeds meer de weg naar Bosland te vinden: in 2016 nog 28.794, in 2017 al 33.400: een mooie stijging. “Wandelen in Bosland is niet enkel voor mens en natuur goed, maar zorgt ook voor een belangrijke economische return voor de hele regio.” zegt de Lommelse schepen van toerisme Veronique Caerts. In 2018 zal Bosland blijven inzetten op kwalitatief wandelen in topnatuur. Patrick Van Baelen, schepen van toerisme in Overpelt: “Zo wil Bosland dit jaar een kwaliteits- en belevingsvol wandelnet uitbouwen door bestaande wandelroutes aaneen te schakelen met behulp van knooppunten, herkenbaar van het fietsroutenetwerk.

Nog ééntje...

Vrijdag 19/1 De afgelopen weken startten de ouders van het wijkschooltje van de Pieter Brueghel Basisschool in Erpekom een campagne, op zoek naar 4 bijkomende kleuters. Die kleuters zijn nodig om de teller op 10 te brengen, het wettelijke minimum om volgend schooljaar opnieuw met een kleuterklasje te mogen starten. Want als het kleuterklasje verdwijnt, is dat ook een risico voor het verdere bestaan van de rest van het schooltje dat in 2017 net zijn 90ste verjaardag vierde.
Vorige week woensdag werd een info- en belevingsnamiddag georganiseerd waarbij ouders én kinderen konden proeven van deze kleine school met grote voordelen. “We willen dat meer ouders de kracht en voordelen van onze school leren kennen. Want onbekend is onbemind,” aldus Veerle Ceyssens, een geëngageerde mama. “Onze acties van de afgelopen weken wierpen hun eerste vruchten af. Er was veel interesse tijdens onze infodag en er werden tot op heden 3 bijkomende kleuters ingeschreven . Met 9 zijn ze nu, nog ééntje te gaan om zekerheid te hebben voor de officiële telling op 1 februari. Ook voor de andere instapmomenten later op het jaar lieten al heel wat ouders hun interesse blijken.”
De lucht klaart dus op boven Erpekom. De komende dagen zullen verschillende kindjes een (halve) dag meedraaien in het klasje van Juf Sandra. Zij kunnen zo zelf de voordelen van een kleinere klasgroep ervaren. “Het is voor kleuters een natuurlijke overgang van de geborgen situatie thuis, naar een kleine groep kinderen bij de onthaalmoeder en daarna naar een warme, kleinere klas op school. Bovendien volgt de juf hen 3 jaar lang op want al onze kleuters zitten samen in één klasje. En niet alleen in de kleuterklas is de samenhorigheid groot, dat is zo voor heel het schooltje, met ongeveer 40 kinderen één van de kleinste uit de regio. Door de meter- en peterwerking over alle klassen heen, worden waarden als samenwerking, verantwoordelijkheid opnemen e.a. al vanaf de lagere school meegegeven,” aldus Veerle. “Als ouders ervaren we dagelijks welke voordelen dit voor onze kinderen geeft. Iedereen kent er iedereen en is er voor iedereen. De juffen hebben in deze kleinere klassen ook meer de mogelijkheid om in te spelen op de noden van elk kind én staan altijd open voor de ouders zowel voor als na school. We willen dat graag met andere ouders en kinderen delen.”
Ouders die niet in de mogelijkheid waren om de infonamiddag bij te wonen kunnen nog steeds contact opnemen met de ouders van Erpekom (ouders.erpekom[!]hotmail.com of 0496/10.52.13) of de directeur van de Pieter Brueghel Basisschool om een individueel infomoment vast te leggen.

Werken op kruispunt Noordervest

Werken op kruispunt Noordervest

Vrijdag 19/1 Komende maandag 22 en dinsdag 23 januari voert de Watergroep herstellingswerken uit ter hoogte van het kruispunt Noordervest-Steenweg Wijchmaal. Daar moet een lek hersteld worden. Die werken brengen mogelijk plaatselijke verkeershinder met zich mee. Het doorgaande verkeer blijft wel mogelijk.

Nog even die skipiste...

Nog even die skipiste...

Donderdag 18/1 ...aan de hand van een (onscherpe) foto van het gehavende dak bij Snow Valley. Volgens de brandweer gaat het om een oppervlakte van ca. 25 op 15 meter die weggewaaid is.(Foto Andy Janssen)

Dak van verlengde skipiste weg

Dak van verlengde skipiste weg

Donderdag 18/1 Door de stormwind is een deel van het verlengde dak van de skipiste (foto) van Snow Valley aan de Deusterstraat gaan vliegen. De sportattractie is inmiddels voorlopig gesloten. Omdat het dak weg is, kan ook de sneeuw in de hal niet gekoeld worden. (Foto Toon Royackers)
In de buurt van de Merelstraat en de Lijsterstraat is de waterleiding geraakt. Stormschade is er ook in de Valkstraat.