Nieuws Pelt

Kindercarnaval in het Lindel

Kindercarnaval in het Lindel

Vrijdag 21/2 Ook in het Lindel trok deze namiddag de kindercarnavalstoet uit. Paul Smeets maakte deze foto. En een reeks andere.

Gilbert Seresia vereeuwigd

Gilbert Seresia vereeuwigd

Vrijdag 21/2 Gisteravond besloot de gemeenteraad een plein achter de Heuf naar hem te noemen, maar zondag had de betreurde Gilbert Seresia in "zijn" Kunstacademie Noord-Limburg al een reuzenportret gekregen. De academie blaast dit jaar 65 kaarsjes uit en dat werd zondag tijdens de opendeurdag in Neerpelt letterlijk en figuurlijk in de verf gezet. De cursisten schilderkunst schilderden met zijn allen een portret (foto) van Seresia. Die richtte destijds een school voor Schone Kunsten op, die later uitgroeide tot het NIKO en nu als Kunstacademie Noord-Limburg door het leven gaat. Seresia was notaris in Overpelt en burgemeester van 1959 tot 1971. (Foto Jan Box)

Jaak Tassetschool trekt carnavalsweek op gang

Jaak Tassetschool trekt carnavalsweek op gang

Vrijdag 21/2 Gewoontegetrouw trekken de basis- en kleuterscholen van Pelt een drukke carnavalsperiode op gang, zo ook de leerlingen en kleuters van de Jaak Tassetschool, die onderweg nog hun collega's van de Libellenschool mee namen. Naast driemaal 'alaaf' wensen wij hen ineens een prettige krokusvakantie toe! (Foto's Marc Faes) Meer foto's

La Cucina dell'Arte

La Cucina dell'Arte

Vrijdag 21/2 Gisteravond was Circus Ronaldo in Palethe met hun Cucina dell'arte, waarin de twee broers, David en Danny de hoofdrol spelen. Het publiek wordt uitgenodigd om mee het verhaal te spelen en een hoofdrol op te nemen in de productie. Altijd weer aangenaam om de laatste avond van de werkweek op een ontspannende manier door te brengen...(Sonja Sleurs)

Lichtstoet: straten om 16.30u afgesloten

Vrijdag 21/2 Vanwege de Lichtstoet zondagavond in Neerpelt-centrum worden daar al om 16.30u straten afgesloten. Het centrum zal verkeersvrij worden gemaakt. Hou dan ook rekening met het parkeerverbod!

100 jaar TIO, 50 jaar BBO: feest!

100 jaar TIO, 50 jaar BBO: feest!

Donderdag 20/2 In 1906 nam het gemeentebestuur van Overpelt op vraag van de gouverneur en op aandringen van W. Schulte, de toenmalige eigenaar van de fabrieken “NV Metalen en Scheikundige Producten” - in de volksmond gekend als Overpelt Fabriek - een belangrijke beslissing om “in onze gemeente eene school voor vakonderwijs op te richten”. Pastoor Nijs werd ingehaald om een nieuwe kerk te bouwen na de explosieve bevolkingsaangroei. Nadat hij in 1912 de bouw van de kerk tot een goed einde had gebracht, zou E.H. Nijs zich inzetten voor de oprichting van een vakschool.
De Eerste Wereldoorlog, die het maatschappelijk leven ontwrichtte, zorgde voor uitstel. Samen met de gemeente legde Nijs contacten met het bisdom, dat in november 1919 haar zegen zou geven. Met de overtuigingskracht van tijdelijk burgemeester Antoon van Gaal kon hij, ondanks de ongewoon zware post op de begroting, met een meerderheid van één stem de oprichting van “een ambachtsschool” bekomen. Het bisdom benoemde E.H. Jules Smets tot directeur van de nieuwe school.
Op 17 oktober 1920 werd door pastoor Nijs vanaf de preekstoel het volgende medegedeeld: “Morgen om 9 uur zal het examen plaats hebben voor de jongelingen die de ambachtsschool willen volgen”. Op 3 november 1920, de eerste schooldag, startten 30 leerlingen: 10 in de afdeling hout en 20 in de afdeling ijzer. Hun leeftijd varieerde van 13 tot 20 jaar. De stichters van de nieuwe school wachtten niet tot er een nieuwe school ter beschikking was, maar startten met de lessen in het gemeentehuis om bij het begin van het 3e trimester 1922-1923 te verhuizen naar de huidige A-bouw.
Van donderdag 14 t.e.m. zondag 17 mei 2020 gaan de feestelijkheden door in het kader van dit 100-jarig bestaan. Men gaat op zoek naar de oudste, nog levende TIO-leerling. Graag een seintje naar info[!]tio.wico.be of een telefoontje naar 011/609160!
Reden genoeg dus om van de honderdste verjaardag een mooi gebeuren te maken. Het feest voor alle oud-leerlingen van TIO en BBO (Buitengewoon Beroepsonderwijs) vindt plaats op zaterdag 16 mei. Iedere afgestudeerde oud-leerling wordt uitgenodigd om mee te feesten en mooie schoolherinneringen uit te wisselen. Inschrijven kan via tio.wico.be.