Nieuws Lommel

Een erg lange gemeenteraad vlak voor vakantie...

Woensdag 28/6 Het werd een superlange gemeenteraad gisterenavond, met maar liefst 44 punten op de dagorde. Het was dan ook bijna middernacht toen de burgemeester de zitting sloot en iedereen een goed verlof toewenste. Puur inhoudelijk viel er nochtans tijdens deze marathon raadszitting niet veel te rapen. Zo werden er meerdere rekeningen 2016 goedgekeurd, zoals deze van de stad zelf, van de kerkfabrieken, de AGB Sport en de politiezone. Ook enkele punten i.v.m. GAS-boetes kwamen aan bod, een nieuwe straatnaam werd goedgekeurd (Poststraat, zijstraat van de Sint-Lucasstraat), maar discussie was er vooral rond de jaarrekening van de stad, het oprichten van het zorgbedrijf ‘Zorggroep Lommel’ en de convenant die werd afgesloten met de LDG (Lommelse Development Groep) voor de ontwikkeling van handelszones Binnen- en Buitensingel en ‘De Kroon’. Aan het einde van de zitting hadden zowel CD&V als PVDA+ nog een hele reeks vragen en opmerkingen.
Maar eerst de gemeenterekening, waarbij schepen Rita Phlippo (SP.A) een overzicht gaf van in- en uitgaven en tot de conclusie kwam dat Lommel op de goede weg is, aangezien een negatieve tendens in 2012 werd omgebogen tot een erg positieve balans. Dankzij het goede beleid is er nu niet alleen een duidelijk overschot op de balans (7 miljoen euro), maar werd ook de schuld met 2 miljoen euro afgebouwd. De grote investeringen in 2016 waren o.a. de Kerkstraat (2,1 miljoen), onderhoud wegen (1,7 miljoen), Cultuurcentrum en buurthuizen (450.000 euro), dierenasiel (450.000 euro) en de Kunstacademie (145.000 euro). Vanuit de oppositie was er niet écht veel kritiek op deze afrekening, alleen betreurde men dat de nota over de ‘doelstellingenrealisatie’ erg summier was, op de meeste plaatsen zelfs "ondermaats". Schepen Phlippo beaamde dat dit beter kon, en in de toekomst dankzij de nieuwe financieel beheerder ook wel het geval zal zijn.
Een tweede punt dat toch enige discussie uitlokte was de oprichting van de ‘Zorggroep Lommel’ door het OCMW. Na toelichting door schepen Phlippo waren het zowel Nancy Bleys (CD&V) als Karel Wieërs (N-VA) die meerdere opmerkingen formuleerden. Zo hoorden we van Nancy Bleys dat er nog té veel enkel op ouderen werd gefocust, dat er te weinig (of helemaal niet) werd samengewerkt met anderen en dat er onduidelijkheid was of en hoeveel de leden van de Raad van Beheer nu zouden ontvangen voor hun mandaat. Karel Wieërs had het o.a. over de onduidelijkheid van de overname van het personeel en hun statuut, iets dat (volgens hem) nog niet werd besproken met de vakbonden. Ook stelde hij zich vragen bij het aantrekken van twee experts binnen de Raad van Bestuur: wie zijn dit? En wie gaat hen verkiezen? Ook vroeg hij zich af waarom dit alles nu plots zo snel snel moest gaan. In haar antwoord benadrukte Rita Phlippo dat de bedoeling wel degelijk is om zo breed mogelijk te gaan en er zeker niet alleen voor ouderen te ‘zijn’, dat de experts er ‘projectmatig’ aan zouden toegevoegd worden en dat er wel degelijk overleg geweest is én een goedkeuring vanwege de vakbonden.
Enkele punten i.v.m. GAS-wetgeving werden samengevoegd. Burgemeester Peter Vanvelthoven deelde mee dat zowel Peer als Leopoldsburg met onze stad gaan samenwerken i.v.m. GAS, wat nogmaals onderlijnt dat de expertise die Lommel in deze heeft opgebouwd gewaardeerd wordt ook buiten onze stad.
Het punt waaraan de meeste tijd werd gespendeerd was de handelsconvenant met zes vennootschappen/projectontwikkelaars ter ontwikkeling van de handelszones Binnen- en Buitensingel en ‘De Kroon’. De nodige info hieromtrent werd gegeven door schepen Geert Jansen (Open VLD), en vindt u in ons artikel van afgelopen vrijdag. Vanuit CD&V vroeg Nancy Bleys zich af in hoeverre er rekening zou worden gehouden met de buurtprotesten die er in het verleden reeds waren i.v.m. project Binnensingel? Ook stelde ze zich grote vragen naar de verkeersafwikkeling toe, zélfs wanneer de ondertunneling een feit zou zijn, met deze nieuwe publiekstrekkers vlakbij kruispunt Stationsstraat én daar bovenop nog eens het voetbalstadion. Ook het project ‘De Kroon’ trok ze in twijfel en ze benadrukte nogmaals dat er te weinig aandacht is voor de zijstraten zoals Kloosterstraat en Rode Kruisstraat, en dat er beter eerst wordt gedacht aan de ontwikkeling van de oude WICO-site. Karel Wieërs nam namens de N-VA het woord en moest vaststellen (net zoals wij trouwens…) dat er plots sprake was van zes i.p.v. drie vennootschappen. Hij stelde zich grote vragen over de 30.000 euro die Bruisend Lommel vanwege deze LDG zou ontvangen… “Is dit zwijggeld of een drukkingsmiddel?” vroeg hij. Ook had hij veel vraagtekens bij twee van de zes vennootschappen aangezien zij volgens de door hem opgevraagde cijfers een gecumuleerd jaarverlies hadden in 2016 van maar liefst 14 miljoen eur In zijn repliek benadrukte schepen Jansen dat de convenant volledig in de lijn is van het Strategisch Commercieel Plan, en dat deze overeenkomst géén verdere voordelen biedt aan de projectontwikkelaars: ook zij moeten de ‘normale’ juridische weg zoals bouwvergunning e.d. gewoon volgen. Hij benadrukte ook de meerwaarde van project ‘De Kroon’ waarbij de contractanten zich ertoe verbinden om ook publieke parkeerplaatsen te realiseren (twee ondergrondse lagen van 150 stuks, dus 300 in totaal).
Daarna was het tijd voor de vele vragen vanwege zowel CD&V en PVDA+. Namens de CD&V was er de vraag i.v.m. laattijdige lediging van de glasbakken, waarop schepen Verduyckt (SP.A) wist dat het hier om een éénmalige ‘fout’ ging omwille van een feestdag op maandag (Pinkstermaandag). Op de vraag naar aandacht voor het online pesten en sexting benadrukte schepen Verduyckt dat er via het JAC heel wat aandacht hieraan wordt gegeven én dat binnen de Cultuurcentrum er aandacht voor komt binnen de schoolprogrammatie. Wat burenbemiddeling betreft antwoordde burgemeester Vanvelthoven dat de cijfers hiervan inderdaad stijgende zijn, en dat de stad gaat inzetten op procedures via de vrederechter én via de wijkconciërges (waarvan er kortelings twee extra worden aangeworven).  Nog steeds namens de CD&V vroeg Jaak Theuws zich af of er geen speciale regeling kon komen voor de lange wachtrijen aan de parkeerautomaten op het Michiel Jansplein bij begrafenissen. Schepen Cremers wilde hier niet op ingaan en had er alle vertrouwen in dat ‘tijd raad zou brengen’, en dat het publiek nog moet wennen aan deze nieuwe manier. Maar waarschijnlijk zou de procedure wel iets kunnen ingekort worden. An Vrancken had ook nog een vraag naar de beloning van de verkeersbrigadiertjes en zag hier graag ‘iets méér’ voor gebeuren. Schepen Verduyckt betreurde deze tussenkomst aangezien het stadsbestuur nu al de kinderen een aangename dag bezorgt in De Soeverein, en dat hieromtrent géén klachten zijn binnengekomen. Hij somde ook een aantal buurgemeentes op waar véél minder of niets gebeurt…
Sooi Van Limbergen (PVDA+) had tot slot ook nog enkele pertinente vragen/opmerkingen. Zo maakte hij zich zorgen over de veiligheid op het containerpark i.v.m. asbest. Deze zou niet altijd gegarandeerd zijn, aangezien de speciale container hiervoor gewoon open staat. Kris Verduyckt maakt deze opmerking over aan Limburg.net. Ook wenste Van Limbergen méér aandacht voor speelpleintjes en toestellen in de wijken, bv. in Heeserbergen. Burgemeester Vanvelthoven was hier zeker voor te vinden, maar benadrukte dat er een serieus engagement vanwege de buurtbewoners zélf zou moeten komen (géén financieel voor alle duidelijkheid) en dan wil de stad zeker investeren. Op de vraag van Sooi naar de inzet van de mobiele camera had de burgemeester enkele cijfertjes bij. De camera werd door de politie ondertussen 8 maal ingezet in het Astridpark, 6 maal in het Burgemeesterspark en 3 op parking Delhaize. Daarnaast ook nog enkele malen in gerechtelijke dossiers. Door de gemeenschapswachten werd hij eveneens al ingezet o.a. in de Sahara, aan de Velbo-put en aan de glasbollen. Ook het laatste punt kwam vanwege de PVDA+ met de vraag naar de stand van zaken i.v.m. Ducatt. De burgemeester gaf hierbij de nodige info en hoopte net zoals de rest van de gemeenteraad dat de komst van een potentiële overnemer ook effectief tot een doorstart zou kunnen leiden. (JB)

Lommel SK blijft ambitieus

Lommel SK blijft ambitieus

Dinsdag 27/6 Uitgerekend in Neerpelt bracht het bestuur van Lommel SK vanavond een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Dat gebeurde in aanwezigheid van sponsors en spelers. Wat spelers betreft werd de komst van Gilles Ruyssen aangekondigd: die was vrij bij KVC Westerlo, is 22 jaar oud en heeft een 40-tal wedstrijden gespeeld. Hij kreeg zijn jeugdopleiding bij AA Gent en moet bij Lommel SK de verdediging gaan versterken.
Voorzitter Paul Kerkhofs kondigde aan dat morgen de NV Lommel SK  zal worden opgericht. Dat wordt een 99,9% dochter van de vzw Lommel United. Dat het om een NV gaat verantwoordde Kerkhofs door te verwijzen naar de ambitie die Lommel SK heeft, en die is: volgend seizoen promoveren en terugkeren naar de Pro League, waar men een plaats in de middenmoot moet kunnen bezetten. Die ambitie vergt veel kapitaal en via de NV kan men externe investeerders aantrekken.
Het is overigens de bedoeling, zei de voorzitter, dat Lommel SK verankerd blijft in Noord-Limburg. De NV krijgt een kapitaal van 2,6 miljoen euro. Maar de vzw zal er ten allen tijde hoofdaandeelhouder van blijven; wie als investeerder intreedt zal dus maximaal 49 procent van het kapitaal kunnen krijgen. De supporters moeten dus niet vrezen voor een buitenlandse investeerder die de club zal overnemen. Maar koken kost geld en nu de inkomsten fors zijn teruggeschroefd hoopt het bestuur dat de sponsors zullen blijven. Het waren er vorig seizoen liefst 134, zei commercieel manager Geert Vanbrabant, en hopelijk worden het er meer.
Dat de lokale verankering wordt behouden betekent ook dat de jeugdwerking blijft. Die was vorig jaar goed voor een jaarlijkse uitgave van 400.000 euro, voor een 30-tal jeugdploegen. "We hebben in Noord-Limburg een profploeg nodig die zich met de jeugdwerking bezig houdt", zei Kerkhofs. En Lommel SK blijft een profploeg.
Een profploeg dan wel die nog altijd twee sterkhouders mist: een doelman en een rechtsback. Sportief coördinator Tom van Imschoot zei desgevraagd wel dat men een aantal kandidaten op het oog heeft. Hij verwacht ook dat enkele spelers komend seizoen beter zullen spelen omdat ze in de lagere afdeling meer dominantie in hun spel zullen kunnen leggen. De vaste kern is teruggebracht van 25 spelers naar 19.
Ook het nieuwe stadion kwam ter sprake. "Het zou mooi zijn als een promotie volgend seizoen zou kunnen samenvallen met de opening van het nieuwe stadion," droomde Paul Kerkhofs. De eerste steen moet alleszins begin 2018 gelegd worden, wil men de Vlaamse subsidies niet kwijtspelen.
En dan was er het nieuwe logo - zie de afbeelding hierbij. De wedstrijden van de voorbereiding zullen in truitjes met het nieuwe logo gespeeld worden. Nadien worden ze gehandtekend en vervolgens verkocht voor een goed doel. Wat er op het nieuwe logo staat, en wat het betekent, kunt u hier lezen. Lommel SK

Een vos in Lommel Kolonie

Een vos in Lommel Kolonie

Dinsdag 27/6 Vandaag gezien in Lommel-Kolone: een vos. De vos is een nachtdier die niet vies is van een kippetje of een konijntje. Vossen komen vaak voor, maar overdag zal je ze niet zo dikwijls zien. Waarschijnlijk was deze vos op jacht naar de haas die zich enkele meters van hem bevond maar op zijn hoede was! (Foto's Leon Van Ham)

Mystery kids kleuren je vakantie

Mystery kids kleuren je vakantie

Dinsdag 27/6 Maak kennis met Lizam, Fabiënne, Shirley, Eline en Iman uit het 5de leerjaar van basisschool Kla4tje, ofwel de Mystery Kids. Deze jonge meiden hadden zin om ‘iets’ te doen voor andere kinderen, zonder dat die kinderen daarvoor meteen bij een vereniging moesten aansluiten. “Want daar moet je altijd naartoe. Ook als je soms geen zin hebt”, vertellen ze. Ze trokken hun stoute meisjesschoenen aan en contacteerden burgemeester Peter Vanvelthoven. “Ik was meteen gecharmeerd door het enthousiasme van dit jonge geweld en bracht hen in contact met onze evenementendienst,” aldus de burgemeester.  “Samen gingen we aan de slag en hebben we enkele ideeën uitgewerkt”, leggen de meisjes uit. “We gaan tijdens het Wereldfeest op 6 juli in het Burgemeesterspark en tijdens de Dag van het Zand 4 Kids op 27 augustus bekende sprookjes opvoeren. Onder de titel De Mystery Kids in volle actie.”
“De naam ‘Mystery Kids’ hebben we zo gekozen omdat het voor de anderen nog een beetje een geheim was, wat we gingen doen. Maar omdat de naam toch wel goed is, hebben die maar behouden. En we hebben ook al een logo. Dat staat ook op onze T-shirts. Die vlinder staat er niet toevallig in. Want de opbrengst gaat naar de Damiaanactie. Die hebben ook een vlinder in hun logo. Na de zomer gaan we zeker verder. Maar wat dat wordt, blijft nog even een mysterie”, lachen ze.

Bestelwagen gestolen in Wipstraat

Bestelwagen gestolen in Wipstraat

Dinsdag 27/6 Onbekenden hebben afgelopen nacht in de Wipstraat een zwarte Mercedes Vito gestolen. Die stond geparkeerd voor de garage van een woning. De diefstal gebeurde zonder de autosleutels te gebruiken; die lagen nog in de woning.

Nieuwe website voor starters in het centrum

Nieuwe website voor starters in het centrum

Dinsdag 27/6 Vanmiddag werd de website 'startjezaakinlommel.be' voorgesteld. Het is niet direct een website voor 'het grote publiek', maar eerder een business-to-business site, waarop potentiële geïnteresseerden om een nieuwe zaak op te starten o.a. terecht kunnen voor een overzicht van te huur en te koop staande panden, zodat ze met slechts enkele muisklikken een zicht krijgen op de mogelijkheden. Ze moeten dus niet langer de sites van de diverse makelaars bezoeken. Hiermee speelt het stadsbestuur kort op de bal voor de mensen die goesting hebben om te ondernemen. Ze zien op de site trouwens ook de handelszaken die in ons stadscentrum nu al actief zijn.
Een tweede aspect van de site is dat heel wat handelaars en horeca-uitbaters de grote troeven van onze stad in beeld brengen. Letterlijk, want ze doen dat voor de camera. Op die filmpjes stellen ze niet alleen zichzelf voor, maar ze schetsen duidelijk de mogelijkheden die het stadscentrum te bieden heeft. Het moet de goesting bij potentiële starters nog wat aanscherpen.
Na de subsidie die het stadsbestuur eind vorig jaar lanceerde, is er opnieuw een instrument om de leegstand in het kernwinkelgebied tegen te gaan, nl. de cofinanciering starterssubsidie vanuit Vlaanderen. Die subsidie is uiteraard ook prominent aanwezig op de site. Met het ‘Lommel loont’ reglement kunnen (beginnende) handelaren aanspraak maken op 3 nieuwe subsidies, goed voor maximaal 20.000 euro. Een subsidie die werkt en waarover de stad nog goed nieuws kreeg, want de Vlaamse overheid ondersteunt nu ook dergelijke kernversterkende initiatieven. Het stadsbestuur diende het dossier nu ook in ter cofinanciering vanuit VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met andere woorden: de subsidie zoals Lommel die toekent aan starters, kan in de toekomst mee betaald worden door de Vlaamse overheid.